Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ KAJETAN WRÓBLEWSKI
SYGNAŁY - EKRANOWANIE GRAWITACJI
Wiedza i Życie nr 10/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/2000

Podczas zaćmienia Słońca zaobserwowano zjawisko, którego istnienie przewidywano teoretycznie.

W jednym z najbardziej prestiżowych czasopism fizycznych The Physical Review ukazała się praca sześciu uczonych chińskich z wynikami pomiarów natężenia pola grawitacyjnego podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 9 marca 1997 roku. Pomiary przeprowadzono w Moho w chińskiej prowincji Helongjiang, za pomocą najnowocześniejszego grawimetru. Okazało się, że w czasie zaćmienia wystąpiło wyraźne osłabienie pionowej składowej pola grawitacyjnego. Autorzy twierdzą, że wzięli pod uwagę wszystkie możliwe czynniki zakłócające, np. zmianę temperatury. Pomiar był wykonywany i rejestrowany całkowicie automatycznie, bez bliskiej obecności obserwatora. Zdaniem autorów, zarejestrowany efekt musiał zostać wywołany przez jakąś nieznaną przyczynę, na przykład przez ekranowanie grawitacyjne. To zjawisko rozważano teoretycznie, ale nie udało się dotychczas uzyskać przekonywających dowodów doświadczalnych na jego istnienie. Jedynie w 1971 roku w tym samym czasopiśmie opublikowana została praca dwóch amerykańskich uczonych, którzy donieśli o zauważeniu anomalnego zachowania się wahadła torsyjnego podczas całkowitego zaćmienia Słońca 7 marca 1970 roku. Podczas innych zaćmień takich anomalii nie stwierdzono.

Physical Review D 62, 041101(R) (2000)