Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 11/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/2000

Jak wynika z nadesłanych listów, w zadaniu dla wytrwałych, zamieszczonym w lipcowym „Puzelandzie”, nie wszystko było do końca jasne. Pomijając odwrócenie kolorów na jednej części układanki (łatwe do zauważenia w zestawieniu z opisem i przykładem), niezbyt dokładnie określone zostały różne ośmiokąty. Zdecydowałem się więc powtórzyć tę układankę w precyzyjniejszej formie, z podwójną nagrodą oraz uzupełnioną wersją komputerową, którą można znaleźć na stronie www.proszynski.pl/wiedzaizycie/puzeland.

Zapraszam więc także do zabawy na ekranie monitora. Poza tym w listopadowym „Puzelandzie” goszczą  zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca  zadania z eliminacji do 9. Mistrzostw Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek, organizowanych w innych krajach  tym razem w Holandii (Na kempingu, Drzewko liczbowe, Mastermind) i Argentynie (Dzielenie, Mnożenie).

Rozwiązania można nadsyłać do końca listopada br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą internetową (m.penszko@gazeta.pl). Na kopercie lub jako temat e-mailu prosimy dopisać: PUZELAND 11/2000 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeżeli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (pomijając zadanie dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu dwóch nagród pieniężnych w wysokości 100 zł każda.

Na kempingu

Na 100-polowym kempingu jest 20 drzew. Do każdego z nich przymocowany jest linką tylko jeden namiot rozbity obok – pole z drzewem i pole z przywiązanym do niego namiotem stykają się bokami. Żadne dwa namioty nie stoją na polach graniczących ze sobą (nawet rogami). Liczby obok diagramu oznaczają, ile namiotów jest w danym rzędzie lub kolumnie. Położenie jednego namiotu ujawniono. Oznacz miejsca pozostałych dziewiętnastu. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę namiotów znajdujących się na obu przekątnych diagramu.

Dla wytrwałych

Z dwukolorowego zestawu 15 jednostronnych części, pokazanych na rysunku, należy ułożyć jak najwięcej różnych ośmiokątów spełniających dwa warunki:

  • kształt każdego powinien być taki, jak na rysunku z prawej strony;
  • powierzchnia każdego powinna być podzielona na dwie przystające figury w różnych kolorach (pokrywające się po przesunięciach i obrotach w płaszczyźnie ośmiokąta).

Dwa ośmiokąty są różne, jeśli różnią się rozmieszczeniem tworzących je 15 części, ale z dwoma wyjątkami: jeżeli kolorowe figury na jednym są lustrzanym odbiciem figur na drugim lub jeden ośmiokąt można przekształcić w drugi przez odwrócenie kolorów figur i obrót o 180 stopni  to takie ośmiokąty nie są różne.

Gwoli jasności, powyżej zamieszczone jest przykładowe rozwiązanie   trzech postaciach, z których pierwsza i druga są względem siebie odbiciami lustrzanymi, a trzecia powstaje z pierwszej przez zamianę kolorów i obrót o 180° - a więc nie są to różne rozwiązania.

Wśród osób, które nadeślą najwięcej różnych ośmiokątów, rozlosowane zostaną dwie nagrody  po 100 złotych każda.

Drzewko liczbowe

W kółkach powinny znaleźć się liczby od 1 do 16 – w każdym inna – rozmieszczone tak, aby liczba w danym kółku równa była sumie liczb w tych kółkach znajdujących się wyżej, z którymi to kółko bezpośrednio połączone jest linią. Liczba 57 w kwadracie także jest sumą liczb w czterech kółkach na dolnym poziomie. Na dobry początek trzy liczby są już na swoich miejscach. W rozwiązaniu wystarczy podać pięć liczb (od lewej do prawej) na górnym poziomie korony drzewa.

Mastermind

Zadanie polega na rozszyfrowaniu kodu utworzonego z sześciu różnych cyfr. Kluczem do rozwiązania jest pięć podanych układów 6-cyfrowych i ocena ich zgodności z kodem. Każda biała gwiazdka oznacza właściwą cyfrę występującą w danym układzie, ale na złym miejscu (czarne gwiazdki, oznaczające pełną zgodność, czyli dobrą cyfrę na dobrym miejscu – są tylko obok szukanego rozwiązania).

Mnożenie

Cyfry w mnożeniu zastąpiono figurami. Kwadratom odpowiadają cyfry parzyste (0, 2, 4, 6, 8), kółkom – nieparzyste (1, 3, 5, 7, 9). Rozszyfruj działanie. W rozwiązaniu wystarczy podać wartość iloczynu.

Dzielenie

Przedstawioną na rysunku figurę należy podzielić wzdłuż oznaczonych linii na dwie przystające części - o takim samym kształcie i wielkości. Części te mogą (ale nie muszą) być względem siebie odbiciami lustrzanymi. W rozwiązaniu wystarczy podać, z ilu odcinków prostych składa się linia łamana rozdzielająca części.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 7/2000

Obrazek logiczny

Małpa (goryl?). Rozwiązanie na rysunku (niezbyt przekonywające, więc inne zwierzęta także były uznawane, np. pies, ale nie krokodyl).

Działki

Rozwiązanie na rysunku.

Cyfrowanki

Rozwiązanie na rysunku.

Po dziesięć

Rozwiązanie na rysunku.

Doczepki

W tekście nie było warunku, aby w każdej części występowały różne cyfry, a w związku z tym zadanie miało wiele rozwiązań; przestawione na rysunku uwzględnia ten brakujący warunek.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe, które otrzymują: Anna Miszczyńska z Oświęcimia, Katarzyna Sawicka z Ełku oraz Marcin Wrzosok z Bielska-Białej. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.