Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
SYGNAŁY - CIEPŁY KIEŁ DINOZAURA
Wiedza i Życie nr 12/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2000

Badania izotopowe potwierdzają stałocieplność dinozaurów.

Naukowcy zajmujący się rekonstrukcją dawnego klimatu korzystają od lat z tzw. metody paleotemperatur. Polega ona na pomiarze składu izotopowego tlenu w minerałach - zazwyczaj w węglanach ze skał pochodzenia morskiego. Wzajemny stosunek liczby izotopów 18O i 16O w składzie tlenu zależy od temperatury, w jakiej powstawały zawierające go minerały. Okazało się, że można użyć tej metody do rozwiązania jednego z najbardziej spornych problemów paleontologii czy dinozaury były stałocieplne. Aby na to odpowiedzieć, uczeni zgromadzili zęby różnych kredowych teropodów i współczesnych krokodyli (zmiennocieplne) z rozmaitych stref klimatycznych, po czym poddali analizie izotopowej tlen z ich szkliwa.

Wyniki okazały się zupełnie różne dla obu grup zwierząt. U krokodyli pojawiło się spodziewane zróżnicowanie, odzwierciedlające warunki termiczne, w jakich żyją. Natomiast dinozaury miały podobne proporcje izotopów tlenu, co współczesne stałocieplne ssaki i ptaki. Na pewno nie biegały więc cały czas z otwartą paszczą...

Geology nr 799/2000