Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA FIKUS
SYGNAŁY - DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO
Wiedza i Życie nr 12/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2000

Festiwal Nauki cieszy się niesłabnącą popularnością.

IV Festiwal Nauki w Warszawie, który odbył się w dniach 15-24 września br., dostarczył zarówno uczestnikom, jak i organizatorom wiele wrażeń, przeżyć i przemyśleń. Rośnie liczba gości i stałych uczestników imprezy.

W tym roku włączyły się do festiwalu: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych i dwie warszawskie uczelnie artystyczne - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina i Akademia Sztuk Pięknych. Zaproponowane przez nie programy cieszyły się dużym zainteresowaniem: nic dziwnego, skoro można było np. w trakcie warsztatów graficznych zapoznać się z kilkoma technikami twórczymi i wykonać własne dzieło, a w sali koncertowej na Okólniku usłyszeć i zobaczyć, jak pracuje dyrygent (J.M. Zarzycki) z orkiestrą smyczkową z Białegostoku, którzy po "próbie orkiestry" wykonali brawurowo "Orawę" Wojciecha Kilara. Z kolei zespół rytmiczny uczennic liceum pokazał fugę Jana Sebastiana Bacha. Przy obrazie Aleksandry Jachtomy publiczność mogła włączyć się do błyskotliwej dyskusji krytyków sztuki (W. Wierzchowska i D. Wróblewska) o misterium tworzenia.

Festiwal nadal jest przede wszystkim dla ludzi ciekawych nauki i dla nich przygotowano ponad 300 imprez: wieczornych dyskusji klubowych, warsztatów i zajęć laboratoryjnych, konkursów, wystaw, filmów, debat, wycieczek terenowych i sprawdzianów umiejętności. Był też spektakl-happening młodzieży szkolnej, prowadzony przez nauczyciela (Jerzego Rowickiego): może trudno uwierzyć, ale uczniowie tak dowcipnie wyjaśniali tajniki chemii i mechaniki kwantowej, że zachwycona publiczność przez godzinę nie przestawała się śmiać.

Wielki sukces odnotowały w tym roku imprezy z zakresu psychologii (Instytut Psychologii PAN, Wydział Psychologii UW), socjologii (Instytut Socjologii UW) i prawa (Wydział Prawa i Administracji UW). Uczestnicy prosili o więcej historii, m.in. rozgrzani wspaniałą dyskusją profesorów Henryka Samsonowicza i Janusza Tazbira w ramach debaty otwierającej tegoroczny festiwal. Miała ona miejsce w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego i była transmitowana przez Radio BIS.

Z satysfakcją odnotować należy nieustający strumień pytań kierowanych do naukowców. Nie sposób było na nie wszystkie odpowiedzieć podczas imprez festiwalowych, ale będziemy do nich wracać zapewne w audycjach naszego radiowego patrona, Radia BIS, oraz na łamach Wiedzy i Życia, która (obok Świata Nauki i Gazety Wyborczej) patronowała nam prasowo. Wszystkie pytania złożone w trakcie głównych debat przekazaliśmy ich moderatorom i zamieściliśmy na stronie internetowej festiwalu (www.icm.edu.pl/festiwal). Tam też można znaleźć wyniki konkursu "Pytania do uczonego".

Otrzymaliśmy także wiele cennych uwag dotyczących organizacji Festiwalu. Lista postulatów jest raczej długa, a nie na wszystkie możemy łatwo znaleźć receptę: za krótko, za mało miejsc w laboratoriach, za mało poparcia w telewizji, zbyt skromne nagrody w konkursach. Obiecujemy jednak, że o tym wszystkim porozmawiamy w gronie koordynatorów lokalnych i Rady Programowej.

Nadal na festiwalu przeważają ludzie młodzi. Sądzę, że jest to dla nich niepowtarzalna okazja do przemyśleń o przyszłym życiu zawodowym, dokonywaniu wyborów i ocen. Ale z radością widzimy na festiwalowych imprezach całe rodziny. To z myślą o nich Wydział Fizyki UW i Wydział Matematyki UW zorganizowały wiele fascynujących gier i zabaw. Także na wykładach i pokazach w instytutach Politechniki Warszawskiej o trudnych sprawach techniki mówiono prosto i atrakcyjnie.

Wszystkie ewentualne uwagi, postulaty, pytania prosimy kierować do organizatorów pod adresem: Festiwal Nauki, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a lub pocztą elektroniczną: festiwal@icm.edu.pl

Przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki