Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
MNEMONIK. ODCINEK III: JĘZYK POLSKI
Wiedza i Życie nr 12/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2000

Najwięcej prac nadesłanych w naszym konkursie dotyczyło licznych zawiłości naszego ojczystego języka. Przedstawiamy zatem pierwszą porcję mnemoników gramatycznych. W tym odcinku kompozycje najbardziej zwięzłe i treściwe.

Kolejność przypadków (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz): Maleńki Domek Czerwonych Biedronek Nadepnął Małżonek Wilczycy.

Nadesłał: Tomasz Batko.

Mama Dała Córce Bułkę Na Miasto Wołając.

Nadesłała: Marta Lasik.

Pisownia "ż" w niektórych wyrazach:

Mąż, mężatka, pożądanie przez "z" z kropką piszcie panie.
Kropki skąpić nie należy także żonom i młodzieży.

Nadesłała: Stanisława Łozińska.

Zaimki wskazujące:

Ten tam, ów tutaj.

Nadesłała: Honorata Majchrzak.

Zaimki nieokreślone (tylko "w" nim nie jest):

Ktoś kiedyś kogoś gdzieś czymś w coś.

Nadesłała: Stanisława Łozińska.

Zaimki przymiotne:

Taki ten, jaki tamten. Który czyj? Żaden.

Nadesłała: Honorata Majchrzak.

Spójniki (pamiętajmy, że przed "ani", "i", "oraz" nie stawiamy przecinka:

Ani ale, bowiem bo oraz i, więc ponieważ, toteż że.

Nadesłała: Małgorzata Choradyńska.

Samogłoski alfabetu polskiego w kolejności:

Taką kredę miło zużyć.

Nadesłali: Tomasz Batko i Małgorzata Godzisz.