Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
WYDARZENIA ROKU 2000 - MEDYCYNA
Wiedza i Życie nr 1/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/2001

Wirus Ebola mniej groźny.

Po raz pierwszy pojawiła się nadzieja na unieszkodliwienie śmiercionoś- nego zarazka. Udało się bowiem znaleźć wspólne elementy białka wytwarzanego w wielu wariantach przez wirusa, które odgrywa kluczową rolę w zakażeniu. A to pozwala wytworzyć przeciwciała skierowane precyzyjnie przeciw tym wspólnym elementom i w efekcie zapobiec rozwojowi choroby. Na razie tę obiecującą strategię z powodzeniem zastosowano tylko u myszy. W grudniu nadeszła jeszcze jedna optymistyczna wiadomość - Amerykanie opracowali szczepionkę przeciw wirusowi Ebola, którą z powodzeniem wypróbowali na makakach. [Patrz: "Zatrzymać Ebolę", WiŻ nr 6/2000]

Endoskop w pigułce,

wymyślony przez izraelskich naukowców, ma szansę zrewolucjonizować diagnostykę przewodu pokarmowego. Miniaturową kamerę zamkniętą w pigułce o długości 3 cm pacjent po prostu połyka, a dzięki perystaltyce stopniowo przesuwa się ona wzdłuż całego przewodu pokarmowego. "Pigułka" umożliwia równie dokładną diagnozę jak tradycyjna endoskopia, nie narażając chorego na przykre dolegliwości związane z badaniem. [Patrz: "Endoskop w pigułce", WiŻ nr 9/2000]

Kora mózgowa sama się naprawia.

Chodzi o mózg ssaków, a konkretnie myszy. U ptaków podobne procesy naprawcze odkryto już wcześniej. Niestety, eksperyment amerykańskich uczonych nie wyjaśnił, co dokładnie skłania komórki macierzyste obecne w niewielkich ilościach w mózgu ssaków, także ludzi, do przekształcenia się w dojrzałe neurony, które zastępują uszkodzone komórki. A bez tego praktyczne wykorzystanie procesów naprawczych w mózgu nie będzie możliwe. [Patrz: "Naprawianie mózgu", WiŻ nr 9/2000]

Gen chroniący przed rakiem

 - pml - odkryli włoscy naukowcy. Wydaje się ważniejszy od już znanych genów tego typu, m.in. p53 nazywanego strażnikiem genomu, ponieważ to właśnie pml kieruje ich pracą. Wskutek aktywności nowo odkrytego genu, komórka zagrożona nowotworem obumiera, niezależnie od rodzaju nowotworu.

Rewolucja w okulistyce?

Wyhodowanie z komórek macierzystych rogówki, którą z powodzeniem przeszczepiono chorym; odtworzenie zniszczonej siatkówki z komórek macierzystych wszczepionych szczurom do gałki ocznej; wszczepienie choremu do uszkodzonej siatkówki mikrochipów przetwarzających sygnały świetlne na elektryczne te wszystkie prace przywracają nadzieję chorym, którzy dotąd skazani byli na ślepotę.

Większa szansa na zagłodzenie raka

pojawiła się w związku z odkryciem, że naczynia krwionośne związane z nowotworem różnią się od naczyń dostarczających krew do zdrowych tkanek. Być może teraz łatwiej będzie zahamować rozwój naczyń krwionośnych w guzie i tym samym odciąć go od składników odżywczych, skazując na obumarcie.

Ostrożnie ze świńskimi narządami

 - uczeni z Kalifornii uzyskali dowód, że wraz z przeszczepieniem świńskich tkanek przenosi się do ich biorcy pewien retrowirus, który wbudowuje się w materiał genetyczny biorcy. Wyniki te wzmocniły do tego stopnia obawy związane z przeszczepianiem ludziom narządów genetycznie zmienionych świń, że z finansowania dalszych badań wycofała się jedna z najpoważniejszych firm biotechnologicznych.