Twoja wyszukiwarka

BARBARA PRATZER
SYGNAŁY - TAJEMNICE MARIHUANY
Wiedza i Życie nr 1/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/2001

Czy "trawka" pomoże znaleźć nowy lek na astmę?

Astma to choroba o podłożu alergicznym, która dotyka coraz więcej osób. W trakcie napadu, kiedy chory ma ogromne trudności z oddychaniem, podaje się środki rozkurczające, które chronią przed uduszeniem. Choć leki te są coraz lepsze, to mają istotne działania uboczne. Dlatego wciąż poszukuje się nowych preparatów.

Od lat siedemdziesiątych wiadomo, że u wielu osób rozkurczająco na drogi oddechowe wpływa palenie marihuany. Ale wiadomo też, że czasem jej działanie jest odwrotne - wywołuje skurcz. Przyczynę tak różnych reakcji wyjaśnił dopiero niedawno międzynarodowy zespół badawczy.

Okazało się, że mechanizmy leżące u podłoża zarówno skurczu, jak i rozkurczu są takie same, ale końcowy efekt zależy od stanu mięśni oddechowych. Kiedy są skurczone, działanie kannabinoidów, do których należy marihuana, ma charakter rozkurczowy. I odwrotnie: w stanie ich rozluźnienia związki te wywołują skurcz.

Badania przeprowadzono na szczurach, ale wyniki pomogą prawdopodobnie w opracowaniu lepszych leków na astmę i kaszel. Mogą także wyjaśniać toksyczność związaną z długotrwałym paleniem marihuany.

Nature, nr 6808/2000