Twoja wyszukiwarka

GRZEGORZ NALEPA
SYGNAŁY - JAK PO SZNURKU
Wiedza i Życie nr 1/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/2001

Odkryto kolejny mechanizm, który może pomóc w walce z rakiem.

Mikrotubule to sztywne rurki białkowe, które współtworzą "szkielet" komórki. Różne pęcherzyki transportowe przyczepiają się do nich i ślizgają się jak wagoniki kolejki linowej. Okazuje się, że mogą się w ten sposób poruszać także pojedyncze cząsteczki białek.

Naukowcy zajmujący się białkiem p53 jednym z najważniejszych elementów systemu chroniącego komórkę przed przemianą w komórkę rakową odkryli, że cząsteczki tego białka również przemieszczają się w ten sposób. W przypadku uszkodzenia DNA przyczepiają się do mikrotubuli i są wzdłuż nich przenoszone do jądra komórkowego przez dyneinę swego rodzaju molekularny motorek. W jądrze p53 hamuje podziały komórki i pobudza naprawę genów, żeby zapobiec mutacjom. Jeżeli uszkodzenia są oporne na naprawę, p53 zmusza komórkę do samobójstwa na drodze apoptozy.

Komórki rakowe zawierają liczne uszkodzenia materiału genetycznego, ale bronią się przed apoptozą, niszcząc gen p53 albo w różny sposób hamując jego działanie. Nowe odkrycie sugeruje, że komórki raka mogą nie niszczyć samego p53, ale na przykład wyłączać motorek transportujący to białko do jądra. Wskazuje to potencjalną nową drogę do leczenia nowotworów. Możemy próbować stworzyć leki, które przyspieszałyby transport przeciwnowotworowego białka.

Nature Cell Biology nr 10/2000