Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - KOKAINA NISZCZY GENY
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Narkotyki mogą wywierać zgubny wpływ na nasz materiał genetyczny.

Podczas corocznego zjazdu amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego (Society for Neuroscience) ogłoszono wyniki badania wpływu narkotyków na ludzkie DNA. Naukowcy zidentyfikowali ponad 400 genów, które ulegają "rozregulowaniu" u osób długotrwale nadużywających kokainy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu metody "DNA-chipów", która pozwala na badanie tysięcy genów jednocześnie [patrz: "Genetyczny mikroprocesor", WiŻ nr 2/2000]. Porównano aktywność genów w mózgach osób uzależnionych i zdrowych. Stwierdzono, że u narkomanów ponad 400 genów było w niewłaściwy sposób "włączone" lub "wyłączone". Naukowcy podkreślają, że ich odkrycie może być szczególnie przydatne przy zapobieganiu nawrotom nałogu. Genetyka nie jest jednak w stanie rozwiązać problemu uzależnienia, który w znacznej mierze ma podłoże psychiczne i społeczne.

Obecnie trwają badania na zwierzętach, mające określić wpływ heroiny na DNA. Badacze chcą stwierdzić, czy ten narkotyk także wywołuje zmiany w aktywności genów i czy są one odwracalne.