Twoja wyszukiwarka

BARBARA PRATZER
SYGNAŁY - RODZINA SIĘ POWIĘKSZA
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Mózg sam potrafi bronić się przed niedotlenieniem.

Hemoglobina, której krew zawdzięcza czerwoną barwę, to transporter tlenu z płuc do wszystkich zakątków organizmu. Jej bliska krewna - mioglobina to magazyn tlenu, z którego komórki mięśni, także mięśnia sercowego, czerpią tę życiodajną substancję w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię lub zatrzymania krążenia. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Moguncji odkryli ostatnio u myszy i ludzi trzecią substancję należącą do tej samej rodziny, którą nazwali neuroglobiną, ponieważ znaleźć ją można w układzie nerwowym, głównie w mózgu.

Dotychczas udało się ustalić, że jej ilość jest niewielka i co ważne różna w rozmaitych rejonach mózgu. Jest to ważne, gdyż najprawdopodobniej właśnie neuroglobina zwiększa dostępność tlenu, a więc i energii, w tkance nerwowej. Tkanka ta ma wyjątkowo duże wymagania energetyczne choć mózg stanowi tylko 2% masy ciała człowieka, to zużywa aż 20% dostępnego tlenu. Wszystko wskazuje na to, że im więcej neuroglobiny wytwarza konkretny rejon mózgu, tym mniej narażony jest on na uszkodzenia związane z niedotlenieniem. A to dlatego, że w krytycznej sytuacji dostaje dzięki niej dodatkową porcję tlenu.

Tego rodzaju odkrycia zawsze wywołują spekulacje na temat ewentualnego wykorzystania klinicznego. W tym konkretnym przypadku z pewnością będzie się poszukiwać sposobów wykorzystania neuroglobiny do leczenia udarów mózgu oraz innych chorób, które wywołują degenerację tkanki nerwowej. Już dziś komentatorzy zwracają uwagę, że często uszkodzenia są bardzo znaczne w okolicach hipokampa, gdzie powstaje najmniej neuroglobiny.

Nature nr 6803/2000