Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - PREHISTORYCZNA PUŁAPKA NA RYBY
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Na długo przed konkwistą mieszkańcy północno-wschodniej Boliwii wznieśli wielką budowlę hydrotechniczną.

Clark Erickson, archeolog z University of Pennsylvania w Filadelfii (USA), uważa, że zygzakowata sieć ziemnych wałów o wysokości 0.5 m, szerokości 1 m i długości dochodzącej do 3.5 km, pokrywająca teren o powierzchni około 500 km2 to tamy, które umożliwiały chwytanie ryb wypływających na sawannę podczas pory deszczowej.

Baurowie, ludność zamieszkująca tereny północno-wschodniej Boliwii, wybudowali tu także kanały, stawy i groble, które łączyły osiedla i umożliwiały kontrolę przepływu wody. Takie zagospodarowanie terenu zapewniało przetrwanie stosunkowo licznej populacji ludzi w środowisku ubogim w pożywienie.

Później miejscowa ludność została wyparta przez hiszpańskich misjonarzy i zdziesiątkowana przez przywiezione z Europy epidemie. Pozostały zygzakowate tamy; Baurowie nie wznieśli co prawda tak wspaniałych budowli jak Majowie czy Inkowie, musieli jednak jako twórcy tak rozległej konstrukcji ziemnej mieć dużo bardziej złożoną organizację społeczną, niż do tej pory sądzono.

Nature nr 6809/2000