Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - ŻABY W ODWROCIE
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Co jest przyczyną powszechnego wymierania płazów?

Ostatnie dziesięciolecie to wyjątkowo niekorzystny okres dla żab i ich krewnych. Populacje płazów maleją na całym świecie. Istnieje kilka hipotez tłumaczących taki stan rzeczy, ostatnio podejrzenie padło na pestycydy. Badania żab w parkach narodowych wzdłuż gór Sierra Nevada w USA wykazały, że ciała zaskakującej ilości płazów zawierają ślady tych substancji. Dalsze analizy wskazują na to, że chemikalia były przynoszone wraz z wiatrem znad środkowej Karoliny, gdzie znajdują się tereny intensywnie eksploatowane przez rolnictwo. To dowód, że nawet zwierzęta żyjące na terenach odległych od pól uprawnych mogą być poddawane wpływom preparatów stosowanych przez farmerów.

Environmental Toxicology and Chemistry nr 2/2001