Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - PSYCHIATRA NA ODLEGŁOŚĆ
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Czy lekarz może pomóc choremu oddalonemu o setki kilometrów?

Amerykańscy psychiatrzy opublikowali artykuł na temat nowej techniki leczniczej seansów terapeutycznych na odległość. Telepsychiatria czyli rozmowa z pacjentem za pomocą interaktywnej telewizji może być bezcenna w przypadku odizolowanych grup ludzi. Mogliby z niej korzystać np. żołnierze w jednostkach za granicą, więźniowie czy farmerzy mieszkający z dala od miast. W publikacji przywoływany jest przykład lekarki-psychiatry z Południowej Karoliny, która znając język migowy, pomagała niesłyszącym chorym. Dzięki telepsychiatrii mogła utrzymywać kontakt z pięciokrotnie większą liczbą pacjentów. Jako wady nowej metody wymienia się brak bliskiego i bezpośredniego kontaktu z chorym i obawy co do tajności telewizyjnego przekazu. Autorzy artykułu uważają jednak, że lepiej leczyć w taki sposób, niż nie pomagać w ogóle.

Journal of Psychiatric Services nr 51/2000