Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - POWRÓT DO KORZENI
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Czy można cofnąć ewolucję?

Biolodzy od lat spierają się, czy zmiany zachodzące podczas ewolucji gatunków są odwracalne. Niektórzy sugerują, że jest to możliwe, jeśli organizm znajdzie się w identycznych warunkach jak jego przodkowie. Potwierdza to katorżniczy wręcz, prowadzony przez 25 lat, eksperyment z muszkami owocowymi hodowanymi w różnych warunkach.

Michael Rose z University of California rozdzielił wyjściową populację owadów na 4 grupy, które były później dobierane pod względem wczesnego lub późnego rozrodu i odporności na głód. Po 50 pokoleniach muszki z odmiennych grup znacznie się między sobą różniły - ich ewolucja poszła w różnych kierunkach. Następnie wszystkie owady hodowano przez 50 pokoleń w warunkach identycznych jak populację wyjściową. Pomimo że niektóre przystosowania się nie cofnęły, to generalnie ewolucja zrobiła krok wstecz. Muszki zaczęły znów przypominać swoich przodków. Wyniki wykazują więc, że istnieje możliwość cofnięcia niektórych ewolucyjnych przystosowań. Jednak zależy to prawdopodobnie od historii poszczególnych populacji.