Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 2/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2001

Zadania na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w rozwiązywaniu łamigłówek były wyjątkowo trudne. Takie, które można by uznać za dość proste, stanowiły na poprzednich mistrzostwach czasem nawet połowę wszystkich zadań; tym razem było ich nie więcej niż 10 procent. I słusznie. W mistrzostwach startują przecież najtęższe głowy, w większości rutyniarze, uczestnicy przynajmniej kilku mistrzostw. Z paroma zadaniami w trakcie 9. Mistrzostw Świata nie poradził sobie jednak nikt  oczywiście nie tylko dlatego, że były bardzo trudne, ale także ze względu na ograniczony czas. Wśród zamieszczonych poniżej zadań z mistrzostw jest jeden taki twardy orzech  co prawda rozgryziony, ale tylko przez kilku najlepszych. Który? Proszę zgadnąć. Podpowiem tylko, że nie chodzi o zadanie dla wytrwałych.

Rozwiązania można nadsyłać do końca lutego br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą elektroniczną (MarekPenszko@proszynski.pl). U dołu koperty lub jako temat e-mailu prosimy napisać: PUZELAND 2/2001 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz multimedialne przewodniki.

Bitwa morska dowartościowana

Spośród kilkunastu nowych wariantów „Bitew morskich”, jakie pojawiły się na ubiegłorocznych mistrzostwach świata, ta należy do najciekawszych. Diagram jest 100-polowym akwenem z umieszczoną na nim flotą, którą tworzą: pancernik (zajmujący cztery kratki), dwa krążowniki (po trzy kratki), trzy niszczyciele (po dwie kratki) oraz cztery łodzie podwodne (kółeczka; każde mieści się w jednej kratce). Żadne dwa okręty nie zajmują pól graniczących ze sobą  nawet stykających się tylko rogami. Pozycje okrętów są w większości utajnione. Ujawniono tylko jedną łódź podwodną, śródokręcie większej jednostki oraz dwa wodne pola (linie faliste), na których na pewno nie ma okrętów. „Segmenty” poszczególnych okrętów mają różną wartość (oznaczoną na rysunku); ściślej: każdy segment danej jednostki wart jest tyle, ile jest wszystkich okrętów tego rodzaju. Zadanie polega na ustaleniu rozmieszczenia całej floty. Kluczem do tego są cyfry przy brzegu diagramu. Każda z nich równa jest sumie wartości wszystkich segmentów, znajdujących się w danym rzędzie lub kolumnie.

Miodowy szlak

Na diagramie należy narysować linię łamaną zamkniętą, złożoną z odcinków łączących środki sześciokątów stykających się bokami, która:

 • nie przecina pól z cyframi;
 • nigdzie nie załamuje się pod kątem ostrym (60 stopni).

Przebieg szlaku zaszyfrowany jest cyframi  każda oznacza, przez ile sześciokątów stykających się z polem z cyfrą powinna przechodzić łamana. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę załamań miodowego szlaku (w zamieszczonym obok małym przykładzie z rozwiązaniem jest ich 18).

Kompleciki

Pięć kostek w lewej kolumnie tworzy komplet: rozmieszczenie względem siebie oznaczonych oczkami sześciu liczb (od 1 do 6) na każdej kostce jest inne, ale w sumie na wszystkich kostkach każda para liczb występuje na przeciwległych ściankach dokładnie raz. W prawej kolumnie znajduje się taki sam komplet, ale kostki są poobracane i poprzestawiane. Należy połączyć w pary jednakowe kostki z obu kompletów.

Dla wytrwałych

Łamigłówka jest dwuetapowa. Należy:

 1. zaczernić jeszcze jedno i tylko jedno jasne pole diagramu;
 2. narysować na diagramie jak najdłuższą linię łamaną, łączącą środki jasnych pól i nie przechodzącą przez żadne czarne pole, w następujący sposób:
  • zacznij w środku dowolnego pola (oznaczając je literą S);
  • rysuj linię prostą (w rzędzie lub kolumnie), dopóki nie dotrzesz do kratki przed czarnym polem lub brzegiem diagramu;
  • na środku tej kratki skręć pod kątem prostym ku następnemu jasnemu polu;
  • kontynuuj rysowanie linii w taki sam sposób, tzn. zawsze załamując ją na środku pola przed „przeszkodą”.

Linia ta może przecinać samą siebie, ale powinna zakończyć się na środku pola (oznacz je literą M), z którego nie będzie już można narysować
nowego jej fragmentu, bo każdy następny pokrywałby się z narysowanym poprzednio.

Nagrodę  100 zł  otrzyma osoba, która narysuje najdłuższą linię. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie.

Długość linii równa jest liczbie pól, przez które ona przechodzi (pola ze skrzyżowaniami liczone są dwukrotnie). W rozwiązaniu proszę podać tę długość oraz współrzędne: pola S, kolejnych pól-zakrętów na trasie i pola M.

Stawy i grobla

Każda liczba na rysunku znajduje się w polu, które jest częścią stawu złożonego z tylu pól, jaka jest wartość tej liczby. Wszystkie stawy są wielobokami rozdzielonymi groblą, ale mogą stykać się rogami. Łamigłówka polega na zaczernieniu pól tworzących groblę, która stanowi jeden wielobok  pokrętny i rozgałęziony, ale spójny. Ponadto szerokość grobli nigdzie nie może być większa od jednej kratki, czyli nigdzie nie może pojawić się czarny kwadrat złożony z czterech kratek. Gwoli jasności obok przedstawiony jest mały przykład z rozwiązaniem. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile stawów jest sześciokątami, a ile ośmiokątami (w przykładowym rozwiązaniu są trzy sześciokąty, ośmiokątów brak).

Po uporaniu się z tym zadaniem zapraszamy do zabawy konkursowej w Internecie; na stronie puzeland znajdą Państwo łamigłówkę takiego samego rodzaju, ale większą i trudniejszą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 10/2000

Obrazek logiczny

Kangurzyca z kangurkiem (rysunek).

Ku sobie

B  X, X  D, D  A, A  CBD, X  AB.

Master mind

37109.

Kapsułki

Suma liczb na sześciu kapsułkach nie dotykających brzegu  29 (pełne rozwiązanie na rysunku).

Wędkarze

Wszystkie żyłki składają się z 55 odcinków prostych (pełne rozwiązanie na rysunku).

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich zadań, rozlosowane zostały nagrody: 100 zł otrzymuje Piotr Mądrala z Libiąża; encyklopedie multimedialne na CD-ROM-ach otrzymują: Marcin Bober z Wrocławia, Sebastian Niewiarowski ze Szczecina oraz Agnieszka Nowak z Jeleniej Góry. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.