Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - NAJLEPSZA ŚREDNIA
Wiedza i Życie nr 3/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2001

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2001 zwycięzcą zostało V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W rankingu liceów przygotowanym przez redakcje pism Perspektywy i Rzeczpospolita brano pod uwagę sukcesy szkół w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Stanowiło to wspólną płaszczyznę pomiaru dla wszystkich szkół średnich w kraju.

Uczniowie zwycięskiego liceum w roku szkolnym 1999/2000 uczestniczyli w finałach 14 ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zdobywając w nich 20 tytułów laureata i 21 dyplomów finalisty.

Kolejne miejsca po krakowskim liceum zajęły: I LO im. M. Kopernika w Łodzi, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, I Społeczne LO w Warszawie, XIV LO im. S. Staszica w Warszawie, IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie. W ostatecznej klasyfikacji brało udział ponad 300 szkół, które miały co najmniej dwóch uczniów w olimpijskich finałach.

W przeprowadzonym nieco wcześniej Rankingu Szkół Warszawskich 2001 zwyciężyło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Oprócz udziału uczniów w olimpiadach przedmiotowych przy ocenie brano także pod uwagę skuteczność w ubieganiu się o miejsca na studia dzienne w sześciu największych warszawskich uczelniach.