Twoja wyszukiwarka

NATALIA SZCZUCKA-KUBISZ
SYGNAŁY - EUROPEJSKI ROK JĘZYKÓW
Wiedza i Życie nr 3/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2001

Przystępując do Unii, nie można zapomnieć języka (obcego) w gębie...

Rozpoczęte w lutym 2001 roku obchody Europejskiego Roku Języków są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, patronuje im również UNESCO. Instytucje te chcą przekonać, że umiejętność porozumiewania się w wielu językach zwiększa szanse znalezienia lepszej pracy, pomaga w nawiązywaniu przyjaźni i ułatwia podróże. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo mieszkać i pracować w każdym kraju w obrębie Unii. Jest to znacznie prostsze, jeśli zna się język danego regionu.

Znaczna część mieszkańców państw unijnych potrafi porozumieć się w języku innym niż własny. W Luksemburgu potrafią to prawie wszyscy. Dotyczy to również ponad 8 na 10 osób mieszkających w Holandii, Danii i Szwecji. W najmniejszym stopniu językami obcymi potrafią posługiwać się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii (mniej niż 1/3).

Najnowsze dane wskazują, że obecnie w większości państw Unii ponad 33% uczniów szkół podstawowych uczy się języków obcych. Zazwyczaj język angielski jest pierwszym językiem, oprócz własnego, jaki wprowadza się w szkołach państw członkowskich. Francuski zaś jest prawie zawsze drugi.

Najlepszym sposobem wzięcia udziału w Europejskim Roku Języków jest rozpoczęcie nauki języka obcego lub udoskonalenie znajomości języków już studiowanych. Organizatorzy obchodów przewidzieli również wiele atrakcji, o których będzie się można dowiedzieć na stronie internetowej pod adresem: www.eurolang2001.org