Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - GADATLIWE DELFINY
Wiedza i Życie nr 3/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2001

Czy można prowadzić monolog na dwa głosy?

Badacze od dawna próbują określić, czy język delfinów jest skutecznym narzędziem komunikacji. Ostatnio opublikowano interesujące wyniki badań "mowy" delfinów butlonosych. Naukowców zaintrygowała złożoność języka tych ssaków. Jest on tak skomplikowany, jakby pochodził jednocześnie z dwóch źródeł dźwięku w głowie delfina. Tę hipotezę potwierdziły badania endoskopowe dwóch przewodów nosowych zwierzęcia. Okazało się, że butlonos może nimi niezależnie wydawać różne dźwięki w tym samym czasie. Podczas eksperymentu przebadano też manaty (roślinożerne, powolne ssaki, przypominające krowy morskie), które z kolei okazały się niezwykle małomówne.