Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 3/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2001

Jedną z pierwszych gier komputerowych, które umieszczono w pakiecie Windows jeszcze w latach osiemdziesiątych, był „Minesweeper”, zwany u nas „Saperem” lub „Polem minowym”. Była to oczywiście, jak większość podobnych zabaw, gra dla jednej osoby. Wzorowana na niej łamigłówka, w której, w przeciwieństwie do gry, na początku podane są wszystkie informacje potrzebne do ujawnienia zaminowanych pól  pojawiła się po raz pierwszy w 1993 roku w Brnie, na 2 Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Dla „bezpieczeństwa” Czesi zastąpili miny skarbami, choć podstawowa zasada gry i łamigłówki była identyczna. W tym „Puzelandzie” również znajdą Państwo „skarby”, ale w dwóch wariantach: I  opartym na komputerowym „Saperze” oraz II  podobnym, ale rozwiązywanym, ze względu na dodatkowe warunki, w nieco odmienny sposób.

„Minesweeper” pozostaje nadal ciekawą zabawą logiczną i ma, podobnie jak np. klasyczny „Tetris”, wielu miłośników. Świadczy o tym choćby spora liczba stron internetowych z tą grą. Natomiast opartą na niej łamigłówkę znajdą Państwo, jako propozycję zabawy konkursowej, tylko na naszej stronie puzeland. Szczegóły przy zadaniu „Skarby II”.

Zachęcam także do rozwiązywania zadania dla wytrwałych, które tym razem nie jest tak mozolne, jak poprzednio bywało. To okazja przede wszystkim dla tych, którzy dotąd w ogóle się za te zadania nie zabierali, z góry zakładając, że nie starczy im wytrwałości. Rozwiązania można nadsyłać do końca marca br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą elektroniczną (MarekPenszko@proszynski.pl). U dołu koperty lub jako temat e-mailu prosimy napisać: PUZELAND 3/2001 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy encyklopedie multimedialne. Natomiast za rozwiązanie zadania dla wytrwałych rozlosowana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych.

Obrazek logiczny

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład liczby 5, 9, 2 oznaczają trzy grupy  pierwszą złożoną z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (jasne). Puste kratki mogą, oczywiście, być także na początku i na końcu rzędu. Zamieszczony powyżej przykład z rozwiązaniem (ptak) powinien rozwiać ewentualne wątpliwości. W rozwiązaniu wystarczy napisać, co przedstawia rysunek.

Dla wytrwałych

Z przedstawionych na rysunku dziewięciu części należy ułożyć kwadrat. Części nie wolno odwracać na drugą stronę (w przeciwnym wypadku zadanie byłoby dość proste). Najwygodniej, oczywiście, przerysować wszystkie figury na sztywny papier, wyciąć   do dzieła. Zapewniam, że zabawa wciąga, a na wszelki wypadek uprzedzam, iż nie ma w niej żadnego triku lub podstępu.

Nagrodę  100 złotych  rozlosujemy wśród wszystkich, którzy uporają się z tą układanką.

Cząsteczka

Oznacz wiązania (poziome i pionowe odcinki) łączące atomy (kółka z cyframi), tak aby wszystkie atomy utworzyły jedną cząsteczkę. Wiązania mogą być wyłącznie pojedyncze lub podwójne (dwa odcinki łączące tę samą parę atomów) i nie mogą się przecinać. Cyfra w atomie oznacza jego wartościowość, czyli ogólną liczbę wiązań, którymi powinien zostać połączony z innymi atomami (jak w zamieszczonym powyżej przykładzie z rozwiązaniem). W rozwiązaniu wystarczy podać ogólną liczbę podwójnych wiązań w cząsteczce.

Skarby I

W 20 polach diagramu ukryto skarby. Cyfra w danym polu oznacza, w ilu sąsiednich kratkach  stykających się z polem z cyfrą bokiem lub rogiem  znajdują się skarby. W kratkach z cyframi skarbów nie ma. Oznacz wszystkie pola ze skarbami. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile skarbów znajduje się na przekątnych diagramu. Gwoli jasności powyżej zamieszczony jest przykład z rozwiązaniem.

Skarby II

Tym razem ogólna liczba kratek ze skarbami nie jest znana, zaś każda cyfra oznacza, ile sąsiednich pól  ale stykających się z polem z cyfrą tylko bokiem  zawiera skarby. Rozwiązując zadanie, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że pola ze skarbami:

  • nie mogą stykać się bokami;
  • stykając się rogami, nie powinny odcinać jednego lub grupy „biednych” pól od pozostałych, czyli nie mogą dzielić diagramu na części (tak jest w rozwiązaniu przykładu do „Skarbów I”  pola ze skarbami dzielą diagram na trzy części).

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę pól ze skarbami. Aby wszystko było jasne, powyżej zamieszczony jest przykład mniejszego zadania z rozwiązaniem.

Po uporaniu się z tym zadaniem zapraszamy do zabawy konkursowej w Internecie; na stronie puzeland znajdą Państwo łamigłówkę takiego samego rodzaju, ale nieco trudniejszą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 11/2000

Na kempingu

Na przekątnych są cztery namioty

Drzewko liczbowe

Pięć górnych liczb (poza podanymi skrajnymi; od lewej): 63521.

Mastermind

984173.

Mnożenie

325x93=30225.

Dzielenie

Linia dzieląca składa się z ośmiu odcinków. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Alicja Gryczka z Milicza, Zenon Majcher z Ostroszowic oraz Krzysztof Śpiewak z Łukowa.

Rozwiązanie zadania dla wytrwałych

Układanie ośmiokąta z 15 dwukolorowych części, tak aby kolory tworzyły dwie przystające figury, wiele osób uznało za najtrudniejsze z dotychczasowych zadań dla wytrwałych. O ile ustalenie wszystkich ośmiu możliwych kształtów przystających figur było stosunkowo proste, to największą trudność stanowiło znalezienie wszystkich rozwiązań, czyli różnych możliwości wypełnienia tych figur częściami układanki. Na rysunku na każdym podziale ośmiokąta na figury podana jest liczba wszystkich rozwiązań odpowiadających temu podziałowi   sumie jest ich 32. Komplet rozwiązań nadesłało 14 osób  najwytrwalsi z wytrwałych. Wprawdzie niektórzy nadesłali ich więcej, ale były wśród nich rozwiązania błędne lub „bliźniacze”, tzn. powstające z innych w wyniku obrotów, odbić lustrzanych, zamiany kolorów przystających figur albo kombinacji tych sposobów przekształceń. Wśród czternastu najlepszych rozlosowane zostały dwie 100-złotowe nagrody. Otrzymują je: Adam Rohde z Pucka oraz Jarosław Zieliński z Malanowa.

Rozwiązanie zadania „Obserwatorzy”, zamieszczonego na naszej stronie internetowej w grudniu ubiegłego roku.

Wśród 114 osób, które nadesłały poprawne rozwiązania, rozlosowane zostały trzy nagrody książkowe. Otrzymują je: Piotr Pindel z Warszawy, Paweł Wolniewicz z Poznania oraz Tomasz Pikuła ze Stalowej Woli.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.