Twoja wyszukiwarka

MICHAŁ RÓŻYCZKA
SYGNAŁY - ŻYCIE JEDNAK Z KOSMOSU?
Wiedza i Życie nr 4/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/2001

W przestrzeni międzygwiazdowej mogą powstawać związki zdolne do organizowania się w struktury przypominające prymitywne komórki.

Nowo utworzony amerykański Instytut Astrobiologii zapisał na swym koncie pierwszy sukces. Kierowane przez dr. L. Allamandolę badania nad syntezą związków organicznych w kosmosie dały nadspodziewanie ciekawe wyniki. W ultrawysokiej próżni naukowcy schładzali mieszaninę amoniaku, metanu, tlenku i dwutlenku węgla oraz alkoholu metylowego do temperatury 10 K, po czym naświetlali ją twardym promieniowaniem ultrafioletowym. Wszystkie te związki występują w gęstych obłokach materii międzygwiazdowej, których temperatura z reguły nie przekracza kilkunastu Kelwinów. Często bywają również wystawione na wysokoenergetyczne promieniowanie emitowane przez młode gwiazdy.

Wcześniejsze eksperymenty dowiodły, że tą drogą można uzyskać cząsteczki bardziej skomplikowane od wyjściowych. Zamierzano je zidentyfikować głównie po to, by zorientować się, z jakiego rodzaju związków mogą być utworzone jądra komet, na których w najbliższych latach wylądują pierwsze sondy kosmiczne [patrz: "Lądowanie na komecie", WiŻ nr 5/2000]. Ku zaskoczeniu badaczy w próbkach zamiast spodziewanych kilku stosunkowo prostych związków znaleziono całe ich setki, a wśród nich - także związki bardzo skomplikowane. Jednak prawdziwa bomba wybuchła wtedy, gdy do próbek dodano zwykłej wody: mikstura samorzutnie zorganizowała się w pęcherzyki przypominające prymitywne komórki. Wprawdzie były one martwe (nie prowadziły przemiany materii), ale od otoczenia oddzielała je membrana, będąca ścisłym odpowiednikiem błony komórkowej. Mało tego - niektóre pęcherzyki miały zdolność przetwarzania promieniowania ultrafioletowego na światło widzialne.

Niewykluczone więc, że stara teoria panspermii, zgodnie z którą zarodki życia swobodnie krążą po całym Wszechświecie, jest znacznie bliższa prawdy, niż to się do niedawna wydawało.