Twoja wyszukiwarka

DOROTA MIKOS
SYGNAŁY - ZWIERZĘTA BEZ INSTYNKTU
Wiedza i Życie nr 4/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/2001

Okresowy brak kontaktu z wrogiem może grozić wyginięciem gatunku.

Zwierzęta, które przez długi czas przebywały w środowisku pozbawionym drapieżników, tracą instynkt obronny. Przestają reagować na odgłosy i zapachy zagrażających im gatunków. Tezę tę sformułowali amerykańscy i skandynawscy badacze obserwujący życie stad łosiów w regionie Parku Narodowego Yellowstone, w stanie Wyoming, na Alasce oraz w Norwegii i Szwecji. Porównali oni sposób zachowania się grup łosi, z których jedne nie miały kontaktu z wilkami, niedźwiedziami brunatnymi lub grizzly przez 50 do 100 lat, pozostałe natomiast przebywały w środowisku przez nie zamieszkanym.

Zauważono, że łosie żyjące na obszarach wolnych od drapieżników sześciokrotnie rzadziej rozpoznawały oraz reagowały na odgłosy i zapachy wrogich im zwierząt. Taka sytuacja mogłaby się okazać niebezpieczna w przypadku ponownego sprowadzenia wilków i niedźwiedzi na ich dawne obszary żerowania. Zaobserwowano jednak, że już pojedyncze doświadczenie utraty młodego w wyniku ataku wilka czyni samicę łosia pięciokrotnie bardziej wrażliwą na oznaki obecności przeciwnika. Instynkt unikania danego drapieżnika ponownie zaczyna działać. Mechanizm ten umożliwia przetrwanie gatunku w przypadku reintrodukcji na dany teren drapieżców.

Science nr 5506/2001