Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - SPOSÓB NA TRZEŹWIENIE
Wiedza i Życie nr 5/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/2001

Ci, którzy wszczynają awantury po pijanemu,nie mogą tłumaczyć swego zachowania spożyciem alkoholu.

Nie tylko psychologowie wiedzą, że pod wpływem alkoholu puszczają ludziom "hamulce" i nie tłumią oni różnych impulsywnych reakcji. By to sprawdzić, Muriel Vogel-Sprott i jej współpracownicy z University of Waterloo w Kanadzie przeprowadzili proste badanie. Poprosili wolontariuszy o wciśnięcie przycisku po ukazaniu się odpowiedniego polecenia na monitorze. Powiedziano im także, by nie reagowali, jeśli jednocześnie ukaże się czerwone światło. Ci, którzy wcześniej pili, częściej wciskali przycisk przy czerwonym świetle - zupełnie jak pijani, którzy częściej skłonni są do bijatyk w sytuacji, gdy prosi się ich o zaprzestanie agresywnych działań - twierdzi Vogel-Sprott. Zespół badaczy ustalił jednak, że nietrzeźwi wolontariusze, którym obiecano nieznaczną nagrodę, choćby słowną pochwałę, zachowywali się równie poprawnie jak trzeźwi. Według Vogel-Sprott oznacza to, że po pijanemu można kontrolować swoje zachowanie, jeśli tego się chce.

Możemy jedynie skonstatować, że wyniki tych badań przemawiają za słusznością rozwiązań przyjętych przez naszych prawodawców, którzy nie uznali nietrzeźwości za okoliczność łagodzącą, a w wielu przypadkach wręcz za obciążającą sprawcę przestępstwa.

New Scientist nr 2275/2001