Twoja wyszukiwarka

GRZEGORZ NALEPA
SYGNAŁY - PROSTO DO JĄDRA
Wiedza i Życie nr 5/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/2001

W jaki sposób enzymy niszczące białka docierają do swoich "ofiar"?

Podczas apoptozy - "samobójstwa komórki" - dochodzi do uruchomienia kaspaz, czyli specjalnych enzymów, które niszczą wybrane cząsteczki białek. Cząsteczki atakowane przez kaspazy często mieszczą się w jądrze komórkowym, podczas gdy uruchomienie tych enzymów następuje w cytoplazmie albo w siateczce śródplazmatycznej. W jaki sposób przedostają się więc do jądra?

Okazało się, że kaspazy trawią niektóre białka porów jądrowych - wielkich kanałów, które służą do transportu wybranych cząsteczek pomiędzy cytoplazmą a jądrem. Zniszczenie białek porów jądrowych prowadzi do powstania większych dziur w otoczce jądrowej i pozwala białkom wpływać z cytoplazmy do jądra (i w przeciwnym kierunku) na zasadzie dyfuzji. Wśród tych białek są też aktywne cząsteczki kaspaz, które po przedostaniu się do jądra komórkowego "tną" białka chromatyny i macierzy jądrowej, skazując komórkę na nieuchronną śmierć.

The Journal of Cell Biology nr 151/2000