Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 5/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/2001

Eliminacje do mistrzostw

Przed nami 6 Mistrzostwa Polski oraz 10 Mistrzostwa Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Wszystkich miłośników intelektualnego relaksu zapraszamy do eliminacji, które składają się z dwóch części, obejmujących w sumie dziesięć zadań. Pięć z nich znajdą Państwo na łamach Magazynu Gazety Wyborczej w połowie maja br. Druga, trudniejsza połowa zestawu zamieszczona jest poniżej. Rozwiązanie każdego zadania prosimy wpisać w skrótowej formie do zamieszczonego poniżej kuponu. Po dopisaniu swoich danych kupon należy wyciąć i przesłać wraz z załączonymi pełnymi rozwiązaniami wszystkich zadań do redakcji   dopiskiem na kopercie: „Puzeland X  Y” (w miejsce „X” prosimy wpisać liczbę rozwiązanych zadań, zamiast „Y”  iloczyn uzyskany w zadaniu „Elki”). Uwaga: jeśli okaże się, że jakieś zadanie ma więcej niż jedno rozwiązanie, wówczas na kuponie wystarczy podać wynik jednego z nich, ale w kopercie zamieścić pełne rozwiązania przynajmniej dwóch (ta uwaga nie dotyczy zadania „Elki”). Na rozwiązania czekamy do 31 maja pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa.

Wyniki eliminacji, czyli listę osób, które zakwalifikują się do finału, uzyskując największe łączne „Y” przy największym łącznym „X” (wartości „X” i „Y” występują w obu częściach eliminacji), zamieści Magazyn Gazety Wyborczej. Niezależnie od tego wszyscy finaliści otrzymają osobiście informacje i zaproszenia na imprezę finałową, która odbędzie się w Warszawie, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. Przypominamy, że czwórka najlepszych będzie reprezentować Polskę na 10 Mistrzostwach Świata, które odbędą się w październiku w Brnie.

Niezależnie od eliminacyjnego charakteru konkursu wśród osób, które rozwiążą cztery zadania (wszystkie oprócz „Elek”), rozlosujemy jak zwykle nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz encyklopedie multimedialne.

Elki

Zadanie jest układanką wymagającą przygotowania sześciu figur w kształcie litery L  każdą tworzą cztery kwadraty, z których dwa są w ciemnym kolorze, a dwa w jasnym.

Komplet sześciu figur obejmuje wszystkie różne sposoby rozmieszczenia tworzących je par kolorowych kwadratów. Z tych „elek” należy ułożyć (odwracanie figur na drugą stronę jest dozwolone) prostokąt 4x6 w taki sposób, aby:

  • ciemne kwadraty, stykając się bokami, tworzyły jeden spójny obszar, czyli jeden wielobok;
  • jasne kwadraty, stykając się bokami, tworzyły kilka wieloboków, rozdzielonych ciemnym obszarem;
  • iloczyn powierzchni jasnych wieloboków był jak największy.

Na rysunku powyżej przedstawione jest przykładowe rozwiązanie z pięcioma jasnymi wielobokami; ich powierzchnie wynoszą (jednostką jest kwadrat): 1, 1, 3, 3 i 4; zatem iloczyn równy jest 36.

Na kuponie należy wpisać wartość iloczynu.

Skarby

W polach diagramu ukryto skarby. Cyfra w danym polu oznacza, w ilu sąsiednich kratkach  stykających się z polem z cyfrą bokiem lub rogiem  znajdują się skarby. W kratkach z cyframi skarbów nie ma. Należy oznaczyć pola ze skarbami. Zamieszczony powyżej przykład z rozwiązaniem powinien rozwiać ewentualne wątpliwości. Na kuponie należy wpisać liczbę pól ze skarbami.

Bliźniaczki

Zadanie polega na wypełnieniu liczbami dwóch diagramów   każdej kratce powinna znaleźć się jedna cyfra. Rozwiązaniem będą więc dwie krzyżówki liczbowe (cyfry odpowiadają literom w zwykłych krzyżówkach, a liczby  wyrazom). Jedna z nich powinna składać się z trzydziestu różnych liczb, a druga  dokładnie z tych samych trzydziestu liczb, ale znajdujących się w innych miejscach.

Powyżej przedstawiony jest przykład z rozwiązaniem   każdym diagramie występuje ten sam zestaw siedmiu liczb: 152, 273, 364, 481, 1432, 2244, 3311.

Na kuponie należy wpisać sumę czterech cyfr, które znajdą się w różowych polach.

Obserwatorzy

Diagram jest planem terenu z polami obserwacyjnymi (p.o.), w których umieszczono romby z liczbami. Każda liczba oznacza, ile żółtych pól można w sumie zobaczyć z danego p.o. (łącznie z tym i ewentualnie innymi p.o., które także są żółte)  patrząc w czterech głównych kierunkach, czyli w rzędzie i kolumnie, na których przecięciu znajduje się dane p.o. Zasięg widzenia ograniczają czarne pola, których nie oznaczono na rysunku. Łamigłówka polega na zaczernieniu właściwych pól, pamiętając o tym, aby czarne pola:

  • nie stykały się bokami;
  • stykając się rogami, nie odcinały jednego lub grupy żółtych pól od pozostałych, czyli nie rozcinały diagramu na części.

Aby wszystko było jasne, powyżej zamieszczony jest przykład mniejszego zadania z rozwiązaniem. Na kuponie należy wpisać liczbę zaczernionych pól.

Na naszej stronie internetowej (puzeland) znajdą Państwo inne, prostsze zadanie „Obserwatorzy”. Nie jest ono związane z eliminacjami do mistrzostw, ale także stanowi zabawę konkursową, do której Państwa zapraszamy.

Swaty

Każdą parę takich samych liczb (od 1 do 11) należy połączyć linią ciągłą. Wszystkie linie łączące powinny biec środkiem rzędów pól, równolegle do boków diagramu, załamując się tylko w środku kratki pod kątem prostym. Linie te nie mogą się nigdzie przecinać, ani pokrywać. Gwoli jasności, powyżej przedstawiony jest mniejszy przykład z rozwiązaniem.

Na kuponie należy wpisać liczbę wszystkich pól, na których załamują się linie łączące.

Rozwiązania zadań z numeru styczniowego, łamigłówki internetowej z lutego oraz nazwiska nagrodzonych  zamieścimy za miesiąc. Za opóźnienie przepraszamy.