Twoja wyszukiwarka

SA
SYGNAŁY - NIESPODZIANKA W PALENQUE
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

Dżungla odsłoniła nieznane obszary starożytnego miasta Majów.

Archeolodzy uczestniczący w Projekcie Kartograficznym Palenque (Palenque Mapping Project), którzy badali otoczenie słynnego stanowiska z klasycznego okresu kultury Majów w Meksyku, odkryli nieoczekiwanie pozostałości dzielnicy mieszkalnej. W dżungli okalającej stanowisko znajdowało się ponad tysiąc nieznanych wcześniej budowli. Jak dotąd archeolodzy wiedzieli jedynie o 329 budowlach położonych na terenie centrum ceremonialnego stanowiska. Funkcjonujące między 200 a 900 rokiem n.e. Palenque uważano dotychczas za ośrodek religijny i rezydencję elit - władców oraz kapłanów.

Nowe odkrycia zespołu pod kierunkiem prof. Eda Barnharta, dokonane podczas trwających półtora roku prac, dowodzą, że Palenque miało także trzy razy większą część zamieszkaną przez ludność. Odkryto w niej m.in. liczne akwedukty i kanały doprowadzające wodę. W opinii badaczy jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej złożonych systemów kanalizacyjno-nawadniających powstałych w tamtych czasach.

Naukowcy mają nadzieję na udokumentowanie początków i wczesnych dziejów miasta, szczególnie na uzyskanie informacji o pierwszych władcach Palenque, których spis sięga 426 roku n.e.