Twoja wyszukiwarka

EWA KOŁODZIEJAK-NIECKUŁA
SYGNAŁY - ROLNICTWO MAŁO ZIELONE
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

Rolnictwo wydatnie przyczynia się do światowego kryzysu ekologicznego.

Raport na temat światowego rolnictwa, sporządzony przez International Food Policy Research Institute i World Resources Institute, podaje:

  • rolnicy zużywają na podlewanie blisko 70% światowych zasobów słodkiej wody, ale ponad połowa tej ilości jest tracona przez parowanie;
  • od ponad 20 lat powierzchnia światowych upraw zwiększa się każdego roku o 130 tys. km2, głównie kosztem lasów i terenów trawiastych, ale także parków narodowych i innych terenów znajdujących się pod ochroną;
  • rolnictwo odpowiada za 44% całej emisji metanu gazu cieplarnianego będącej skutkiem działalności człowieka; erozja, wyjałowienie i zakwaszenie zagraża 80% gleb zajmowanych przez uprawy.

Nature nr 5823/2001