Twoja wyszukiwarka

GRZEGORZ NALEPA
SYGNAŁY - TAM I Z POWROTEM
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

Odkryto niezwykłe zjawisko występujące podczas odczytywania genów.

Według podręczników biologii molekularnej w pojedynczym genie tylko jedna z dwóch nici DNA zawiera bezpośrednią informację o budowie białka. Drugi komplementarny łańcuch DNA jest potrzebny do wiernego kopiowania materiału genetycznego podczas replikacji.

Okazało się, że i od tej reguły są wyjątki. Pewne białko muszki owocowej (Drosophila melanogaster) jest kodowane przez fragmenty DNA umieszczone zarówno na jednej, jak i na drugiej nici podwójnej helisy tego samego genu. Podczas odczytywania tych fragmentów powstaje cząsteczka RNA, która zawiera odcinki pochodzące z obu komplementarnych nici.

Istnieje kilka możliwości powstania takiego tworu. Fragmenty cząsteczek RNA powstałych z odczytu dwóch komplementarnych nici mogłyby być np. składane w jedną cząsteczkę wykorzystywaną do produkcji białka. Inne wyjaśnienie jest obecnie czysto teoretyczne, ale z pewnością warte przeanalizowania. Enzym, który odczytuje informację zapisaną w genach (polimeraza RNA), mógłby w odpowiednim momencie przeskakiwać z jednej nici DNA na drugą i nie przerywając odczytu poruszać się po tej nici w przeciwnym kierunku niż poprzednio. Jak jest naprawdę? Nie wiadomo. Ale mamy kolejny dowód na to, że produkcja białek i RNA jest procesem w mniejszym stopniu ograniczonym strukturą genomu, niż nam się to kiedyś wydawało

Nature nr 6823/2001