Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - JAK STUDIOWAĆ, TO...
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

...tylko w Warszawie. Takie rezultaty przynosi ranking wyższych uczelni 2001, przygotowany przez Rzeczpospolitą i Perspektywy.

Na pierwszym miejscu wśród 75 uczelni znalazł się Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu Politechnika Warszawska, na piątym - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na dziesiątym - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na jedenastym - Akademia Medyczna w Warszawie... Krakowowi udało się dotrzeć na drugie miejsce z Uniwersytetem Jagiellońskim i na szóste - z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica. W podrankingach poszczególnych typów szkół wyższych (uczelni rolniczych, akademii medycznych, uczelni pedagogicznych, uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, uczelni technicznych i akademii wychowania fizycznego), na pierwszych miejscach znalazły się same uczelnie warszawskie, oprócz krakowskiej Akademii Pedagogicznej im. KEN.

Wśród 100 najlepszych uczelni niepaństwowych na pierwszym miejscu widzimy - Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskigo w Warszawie. Najlepszą szkołą artystyczną okazała się zaś - Akademia Sztuk Pięknych... w Warszawie. Ranking wyższych uczelni państwowych przeprowadzono według trzech głównych kryteriów: prestiżu uczelni, potencjału naukowego i warunków studiowania. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński, dopiero za nim znalazły się Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Stołecznym uczelniom i ich studentom gratulujemy.