Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - SKALA APGAR WCIĄŻ AKTUALNA
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

Metoda badania stanu zdrowia noworodków oparła się próbie czasu.

Do oceny stanu nowo narodzonych dzieci powszechnie stosuje się tzw. skalę Apgar. Minutę lub pięć minut po urodzeniu sprawdza się napięcie mięśni, tętno, ukrwienie skóry, oddychanie i reakcję na podrażnianie wnętrza nosa. Każdy z tych elementów jest oceniany w skali od 0 do 2. Za dzieci w dobrej kondycji uważa się te, które otrzymały ogółem minimum 7 punktów.

Ponieważ jednak ten system został opracowany przez dr Wirginię Apgar - anestezjologa - w 1953 roku, pojawiły się sugestie, że metoda ta jest już nieco przestarzała. Proponowano, by uzupełnić ją analizami stężeń tlenu i dwutlenku węgla w krwi z pępowiny. Aby zweryfikować przydatność metody Apgar, lekarze z centrum medycznego University of Texas przeanalizowali przypadki ponad 150 tys. noworodków urodzonych w tamtejszym szpitalu w ciągu 11 lat. Stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy oceną w skali Apgar a śmiertelnością noworodków. W przypadku donoszonych dzieci, które otrzymały od 0 do 3 punktów, 24% zmarło, podczas gdy wśród noworodków z oceną powyżej 7 śmiertelność wyniosła zaledwie 0.02%! Potwierdziło to jednoznacznie wartość zasłużonej metody.

Lekarze podkreślają, że analizy krwi pępowinowej mogą być cennym uzupełnieniem diagnozy noworodka, jednak gdy przeprowadzony ma być tylko jeden z testów - zawsze powinien być to test Apgar.