Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 6/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2001

Zakończyły się eliminacje do 6 Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek, a równocześnie do 10 Łamigłówkowych Mistrzostw Świata. Polegały one  przypomnijmy  na rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w majowym numerze Wiedzy i Życia oraz w Magazynie Gazety Wyborczej 10 maja br. Wyniki, czyli listę finalistów, znajdą Państwo w połowie czerwca na naszej stronie internetowej, a nieco później także w Magazynie Gazety Wyborczej. Tam również pojawią się informacje o dalszym przebiegu imprezy, o czym ponadto wszyscy finaliści zostaną poinformowani osobiście.

W czerwcowym „Puzelandzie” zamieszczone są takie rodzaje zadań, jakich nie było w eliminacjach. Jest więc duża szansa, że niektóre z nich pojawią się w finale. Zwracam także uwagę na nieco nietypowe zadanie „Dla wytrwałych”  popularne „Okręty”, ale znacznie większego kalibru.

Rozwiązania można nadsyłać do końca czerwca br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą elektroniczną (MarekPenszko@proszynski.pl). U dołu koperty lub jako temat e-mailu prosimy napisać: PUZELAND 6/2001 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie „Dla wytrwałych”. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy multimedialne „Encyklopedie nauki”. Natomiast za rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych” rozlosowana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 100 zł.

Dla wytrwałych

Na akwenie złożonym z 256 pól umieszczono wielką flotę pokazaną u dołu rysunku, tworzą ją: dwa lotniskowce (każdy zajmuje pięć kratek),trzy pancerniki (po cztery kratki), cztery krążowniki (trzykratkowe), sześć niszczycieli (dwukratkowe), dwanaście łodzi podwodnych (każda mieści się w jednej kratce). Żadne dwa okręty nie zajmują pól graniczących ze sobą  nawet stykających się tylko rogami. Pozycje okrętów są w większości utajnione. Ujawniono jednak dwie łodzie podwodne oraz czternaście fragmentów większych jednostek  sześć dziobów (lub ruf) i osiem śródokręci.

Zadanie polega na ustaleniu rozmieszczenia całej floty. Kluczem do tego są cyfry znajdujące się przy brzegu diagramu. Każda z nich oznacza, ile pól w danym rzędzie lub kolumnie zajętych jest przez okręty. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile pól w rzędzie  i kolumnie oznaczonych ciemniejszym kolorem zajętych jest przez okręty.

Cyfry do strzałek

Do każdej strzałki trzeba wpisać odpowiednią cyfrę  taką mianowicie, aby po wpisaniu wszystkich cyfr każda strzałka wskazywała na tyle różnych cyfr, jaka jest wartość znajdującej się w niej cyfry. Istotę tej zależności ilustruje zamieszczone powyżej rozwiązanie małego przykładu. W rozwiązaniu należy podać ogólną liczbę strzałek z czwórką.

Po uporaniu się z tym zadaniem zapraszamy do zabawy konkursowej w Internecie; na stronie puzeland znajdą Państwo łamigłówkę takiego samego rodzaju, ale nieco... łatwiejszą.

Cząsteczka

Oznacz wiązania (poziome i pionowe odcinki) łączące atomy (kółka z cyframi), tak aby wszystkie atomy utworzyły jedną cząsteczkę. Wiązania mogą być wyłącznie pojedyncze lub podwójne (dwa odcinki łączące tę samą parę atomów) i nie mogą się przecinać. Cyfra w atomie oznacza jego wartościowość, czyli ogólną liczbę wiązań, którymi powinien zostać połączony z innymi atomami (jak w zamieszczonym powyżej małym przykładzie z rozwiązaniem). W rozwiązaniu wystarczy podać ogólną liczbę podwójnych wiązań w cząsteczce.

Blokowisko

49 bloków  prostopadłościanów o identycznych kwadratowych podstawach i siedmiu różnych wysokościach (od 1 do 7)  ustawiono w kwadrat na podstawach tak, że w każdym rzędzie i w każdej kolumnie stoi 7 bloków różnej wysokości. Widok tego blokowiska z lotu ptaka przedstawiony jest na rysunku. Łamigłówka polega na napisaniu na „dachu” każdego bloku jego wysokości. Kluczem są umieszczone przy brzegu cyfry: każda z nich określa, ile bloków widać w danym rzędzie (kolumnie), jeśli spojrzeć z zewnątrz (mniej więcej z wysokości średniego bloku) zgodnie ze wskazaniem strzałki. Gwoli jasności, powyżej pokazany jest przykład mniejszego blokowiska (16 bloków, cztery wysokości) ze wszystkimi oznaczeniami.

W rozwiązaniu wystarczy podać ciąg cyfr na jednej z przekątnych blokowiska (żółte dachy)   kolejności od lewego górnego rogu do prawego dolnego.

9 po 9

Puste pola diagramu należy wypełnić cyframi od 1 do 9, tak aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w każdym 9-polowym kwadracie obwiedzionym grubą linią występowało dziewięć różnych cyfr. W rozwiązaniu wystarczy podać sumę cyfr w czterech niebieskich polach.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 1/2001

Mozaika iloczynów

Liczby, z których utworzono iloczyny  3, 6, 7, 8, 12. Wszystkie iloczyny oznaczono na diagramie  każdy innym kolorem.

Ku sobie

1.D-X 2.C-D 3.D-E 4.X-CD 5.B-AXC 6.D-A 7.X-EDB. Kolejność i sposób wykonywania ruchów od 5 do 7 mogą być nieco inne.

Na trzy

Linie podziału (oznaczone na rysunku) przecinają 21 trójkątów.

Bitwa morska

Łodzie podwodne na polach: bK, dC, iB, kF. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Deduktomino

Brzegu prostokąta nie dotyka 14 kamieni. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Za poprawne rozwiązanie pięciu łamigłówek nagrody  multimedialne „Encyklopedie nauki” i przewodniki na CD-ROM-ach  otrzymują w wyniku losowania Daniel Kieroński z Lubrzy, Grzegorz Król z Siemianowic Śląskich oraz Bogumił Sikora z Mucharza.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 2/2001

Bitwa morska dowartościowana

Rozwiązanie  na rysunku.

Miodowy szlak

Liczba załamań szlaku  46. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Kompleciki

A=I, B=F, C=H, D=J, E=G.

Stawy i grobla

3 stawy sześciokątne i 3 ośmiokątne. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Za poprawne rozwiązanie czterech łamigłówek nagrody  smultimedialne „Encyklopedie nauki” i przewodniki na CD-ROM-ach  otrzymują w wyniku losowania Wanda Kurant z Gdyni, Włodzimierz Janicki z Legnicy i Ewa Wąsik z Kolbuszowej.

Rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych”

Organizatorzy łamigłówkowych mistrzostw świata, z których pochodziło to zadanie, oznaczyli  jako ich zdaniem najlepsze rozwiązanie  łamaną przechodzącą przez 188 pól. Tymczasem kilkunastu czytelnikom „Puzelandu” udało się pobić ten rekord, a nowymi mistrzami świata w tej konkurencji zostali (ex aequo): Radosław Bułat z Dębicy, Artur Gęborys z Białej Podlaskiej, Łukasz Knop z Łodzi, Monika Krasowska z Gdyni, Jacek Kurzyca z Mikołowa, Marek Nowak z Kościana i Adam Rohde z Połczyna. Nowy rekord to łamana o długości 191  przykładowe rozwiązanie pokazane jest na rysunku (dodatkowe „martwe” pole oznaczono kolorem czerwonym).

Rozwiązania łamigłówek internetowych „Stawy i grobla” z lutego oraz „Skarby” z marca br.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania, rozlosowaliśmy encyklopedie multimedialne. Otrzymują je: za rozwiązanie zadania lutowego  Tomasz Gawlita z Ozimka, Grażyna Marciszka z Kłoczewa oraz Zuzanna Olewicz z Gliwic; za rozwiązanie zadania marcowego  Paweł Cheda ze Staten Island (USA), Jakub Sułkowski z Warszawy oraz Grzegorz Wierzimok z Opola.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.