Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
SYGNAŁY - DEPESZE NAUKOWE
Wiedza i Życie nr 7/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2001
  • Klimat południowej i północnej półkuli zmienia się jednocześnie. Badania przeprowadzone w boliwijskiej części Andów wykazały, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat ilość opadów w tym rejonie wahała się zgodnie z klimatem rejonu północnego Atlantyku.
  • W procesie rozszerzania się dna Oceanu Indyjskiego dużą rolę pełnią lokalne anomalie konwekcji. Badacze doszli do tego wniosku po prześledzeniu składu izotopowego helu, wydobywającego się wzdłuż 5800-kilometrowego odcinka grzbietu śródoceanicznego. Nie jest to więc proces tak równomierny, jak dotychczas sądzono.
  • Badania geofizyczne wulkanu Mount Rainier w USA, wykonane z pokładu śmigłowca, dowiodły, że da się w stosunkowo krótkim czasie określić, które części wulkanu są najmniej stabilne i grożą osunięciem. Osunięcie stoku wulkanu St. Helens w 1980 roku zmiotło wszystko w promieniu 30 km.
  • W walce z rosnącą ilością dwutlenku węgla w atmosferze może nam pomóc gleba. Przy zwiększającym się stężeniu CO2, przyspieszony wzrost roślin powoduje zwiększone zapotrzebowanie na azot. Badania wykazały, że wskutek tego w glebie zaczyna brakować azotu dla bakterii rozkładających martwą materię organiczną m.in. na CO2. W sumie prowadzi to do gromadzenia węgla w glebie, a więc usuwania go z atmosfery.
  • Wyładowania elektryczne w atmosferze Wenus mają inny charakter niż na Ziemi. Zmierzająca do Saturna sonda Cassini, przelatując obok Wenus, nie wykryła obecności charakterystycznych dla ziemskich wyładowań impulsów radiowych. Naukowcy przypuszczają, że wenusjańskie błyskawice są dużo słabsze od ziemskich i przeskakują tylko pomiędzy chmurami lub tylko między chmurami a jonosferą planety.
  • Granica geologiczna zwana Moho, rozdzielająca skały skorupy ziemskiej od leżącego poniżej płaszcza, ma niezwykłe właściwości elektryczne. Badania geofizyczne przeprowadzone w Kanadzie wykazały niespodziewanie, że tuż pod Moho występuje silnie przewodząca warstwa skał. Skały te są tak dobrym przewodnikiem, że musi w nich istnieć albo sieć szczelin wypełnionych solanką, albo sieć połączonych minerałów przewodzących prąd. Jednak obie te koncepcje są sprzeczne z obecnym stanem wiedzy geologicznej.