Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
SYGNAŁY - PHOENIX KONKURENCJĄ DLA DISCOVERY?
Wiedza i Życie nr 7/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2001

Niemcy pracują nad europejskim promem kosmicznym. Prototyp ma być gotowy w 2003 roku.

Nasi zachodni sąsiedzi przygotowują do lotu własny prom kosmiczny - konkurenta dla nieco już wiekowych wahadłowców amerykańskich [patrz: "Jubileusz wahadłowca", WiŻ nr 1/2001]. Na opracowanie technologii dla stworzenia systemów transportu kosmicznego wielokrotnego użytku przewidzieli 32 mln marek. W ramach programu o kryptonimie "Astra" powstanie prototyp takiego pojazdu o nazwie Phoenix, zdolny do samodzielnego lotu na orbitę okołoziemską.

"Rozwój Phoenixa będzie pierwszym krokiem na drodze do stworzenia wahadłowca europejskiego" powiedział Josef Kind, członek zarządu spółki Astrium N.V., odpowiedzialnej za budowę niezbędnej infrastruktury. Zadaniem prototypu jest udowodnienie, że zamierzenie to jest realne. Jego budowa jest niezbędna, nie wszystko bowiem da się zasymulować komputerowo oraz w toku badań w tunelu aerodynamicznym. Phoenix będzie miał kształt podobny do wahadłowców amerykańskich; wydaje się zresztą, że jest to kształt optymalny dla tego rodzaju statków. Prototyp europejskiego promu ma być gotowy w 2003 roku i wtedy też odbędzie się dziewiczy lot. Kadłub statku będzie miał długość około 7 m, a rozpiętość skrzydeł wyniesie 3.8 m. Masa własna miniatury wahadłowca nie powinna przekroczyć 1200 kg.

W programie "Astra" uczestniczyły ośrodki badawcze takich firm jak MAN-Technologie, OHB-System i Kayser-Threde oraz uniwersytetów w Akwizgranie, Monachium i Stuttgarcie. Opracowanie własnego promu kosmicznego pozwoli Europejskiej Agencji Kosmicznej obniżyć koszty lotów kosmicznych i zwiększy możliwości transportowe. Dziś agencja ma do dyspozycji tylko rakietę Ariane 5. Zakłada się, że w niedalekiej przyszłości zwiększy ona udźwig z 6 do 12 t i stanie się mniej uciążliwa dla środowiska. W perspektywie jest jednak oczywiste, że rakiety dość szybko staną się przeżytkiem.