Twoja wyszukiwarka

GRZEGORZ NALEPA
SYGNAŁY - MITOSZKIELET?
Wiedza i Życie nr 7/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2001

Struktury wewnątrz komórek także mają swoje "rusztowania".

Kształt komórki nie jest dziełem przypadku. Skomplikowana sieć specjalnych włókien białkowych tworzy wewnątrz komórki elastyczne rusztowanie, które nadaje jej kształt i aktywnie uczestniczy w wielu procesach życiowych.

Oprócz cytoszkieletu (sieci rurek i włókien rozpiętej w cytoplazmie) coraz więcej wiadomo o macierzy jądrowej, czyli wewnętrznym rusztowaniu jądra komórkowego. Niedawno okazało się, że podobny szkielet białkowy mają także mitochondria. Uszkodzenie genów kodujących białka tego "mitoszkieletu" zmienia kształt mitochondriów i upośledza ich działanie. Ciekawe, czy inne części komórek (np. chloroplasty albo siateczka śródplazmatyczna) też mają swoje rusztowania białkowe?

Journal of Cell Biology nr 152/2001
www.biologia.pl