Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
INTERNET - PRASA W SIECI
Wiedza i Życie nr 7/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2001

Wielu żurnalistów tzw. starej daty zżyma się na to setnie (bo okazuje się, że dotychczasowa ich wiedza zawodowa przestaje wystarczać), ale sytuację mamy dziś taką, że szanująca się gazeta czy czasopismo po prostu musi mieć swoją witrynę internetową. Są wśród nich arcydzieła sieciowego rzemiosła dziennikarskiego – jak strony Gazety Wyborczej czy Rzeczpospolitej, budowane ogro-mnym nakładem sił wielkich zespołów profesjonalistów wysokiej klasy – są też witryny skromne, czy wręcz przaśne (przez grzeczność nie wymienię tytułów, pamiętając zresztą o tym, że nie wszyscy dysponują takimi środkami finansowymi, jak ci dwaj potentaci polskiego rynku prasowego), tworzone niekiedy przez entuzjastów – półamatorów.

Ryc. 1. Pierwszy polski wortal prasowy

Wspomniany „mus” dotyczy tzw. prasy centralnej. Ze zdziwieniem stwierdziłem jednak ostatnio, że w ślad Wielkich Tytułów poszła również masowo tak zwana prowincja, czyli prasa regionalna, także ta niskonakładowa. Piszę z niejakim przekąsem – wyjaśniam od razu – „tak zwana prowincja”, mam bowiem nieodparte wrażenie, że nasze stołe-czne życie pod wieloma względami w znacznie większym stopniu zasługuje na ten przymiotnik niż życie w miastach wojewódzkich czy nawet wielu mniejszych; ale to tak na marginesie. Wracając jednak do głównego wątku: otóż jest tych pozawarszawskich tytułów obecnych w Internecie nadspodziewanie wiele. Zrobiwszy bardzo szybką i z konieczności pobieżną kwerendę, naliczyłem ich aż 63, czyli przeciętnie cztery na jedno województwo!

Zanim jednak kilka z tych witryn Czytelnikom przedstawię na bocznej szpalcie, pragnę zwrócić uwagę na dwie ciekawe witryny „zbiorcze” – a to dlatego, że przez nie można z łatwością dotrzeć do sieciowych produktów prasowych z całej Polski. Nie tylko zresztą z tego powodu witryny owe warte są zainteresowania...

Pierwsza witryna nazywa się Newspaper.pl (www.newspaper.pl) i ma podtytuł „Internetowy przegląd prasy”, który dokładnie oddaje jej charakter. Znaleźć tu można każdego dnia aktualizowane odnośniki do tytułów głównych artykułów wybranych dużych gazet i czasopism (ich liczba rośnie), ale także ciekawą ankietę oraz sporą liczbę odnośników do witryn poszczególnych redakcji. Co więcej, witrynę tę można bezpłatnie zaprenumerować i otrzymywać co dzień pocztą elektroniczną. Dla „pożeraczy prasy”, do których należy niżej podpisany, rzecz wręcz bezcenna. Gdyby jeszcze redaktorzy tego pierwszego polskiego wortalu prasowego dodawali do każdego odnośnika choć jedno zdanie o treści sygnalizowanego artykułu... Czegóż na przykład może dotyczyć tytuł „Radźcie sobie sami”? Ot, zgadywanka.

Ryc. 2. Tworzony przez ochotników świetny polski katalog sieciowy

Druga ze wzmiankowanych stron to już nie wortal (czyli portal wyspecjalizowany), ale prawdziwy katalog sieciowy: www.stronastartowa.pl. Jest on two-rzony oczywiście przez scentralizowany zespół, ale z dobrowolnym (acz nie bezpłatnym – szczegóły w witrynie) udziałem wolontariuszy. To, co w ten sposób powstaje, odbija zainteresowania PT Publiczności i StronaStartowa ma w ten sposób szanse stać się doskonałym miejscem do rozpoczynania wędrówki po Sieci. Z niejakim smutkiem zauważyłem tylko, że wśród preferencji internautów odczuwa się zupełny brak zainteresowania nauką...

Na StronieStartowej jest za to mnóstwo odnośników do witryn prasy terenowej. Kto chce, może więc stąd powędrować do Sierpca, Tomaszowa czy Bytowa...
Obok kilka wybranych witryn. Odwiedzając strony prasy regionalnej, proszę się nie irytować, że niektóre z nich są rzadko odnawiane. Doprawdy, robienie takiej witryny jest dość żmudne, wymaga niemałej wiedzy i talentu – a najczęściej są to przecież dzieła bardzo źle opłacanych lub wręcz pracujących honorowo pojedynczych entuzjastów. Godnych najwyższego uznania, ale przecież podlegających normalnym przypadkom losowym typu choroby...

Sierpiecki Rozmaitości mają witrynę prostą, funkcjonalną i szybką w działaniu.

Witryna bardziej skomplikowana od poprzedniej i ciekawa graficznie: Strzelec Opolski

Informator Tomaszowski - w pełni profesjonalna witryna prasowa