Twoja wyszukiwarka

WIESŁAW B. PIETRZAK
SYGNAŁY - POLICYJNA SIEĆ
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

Po kajdankach także komputer staje się niezbędny w pracy policjanta.

Jedno z największych w Polsce przedsięwzięć informatycznych - Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) znajduje się już w fazie końcowej. Obsługiwać będzie docelowo 100 tys. policjantów za pomocą około 20 tys. stacji dostępowych, znajdujących się we wszystkich jednostkach policji. Pierwszy całościowy program informatyzacji policji o nazwie Zintegrowany System Informacji Policyjnej (ZSIP) powstał w 1992 roku. Po czterech latach żmudnej pracy przeniesiono do niego zasoby informacyjne z tradycyjnych kartotek. Jednak system ten okazał się przestarzały, dlatego w 1996 roku podjęto nieukończone zresztą próby znalezienia nowocześniejszych rozwiązań. Dopiero dwa lata później zaczęła się budowa systemu o początkowej nazwie ZSIP-ORACLE i przenoszenie zasobów informacyjnych do nowej bazy. W ramach projektu sukcesywnie zwiększany był jego zakres informacyjny i funkcjonalny. Pod koniec 1999 roku przyjął on nazwę Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i zaczął działać na podstawie jednej, centralnej bazy danych. Nowy system jest już eksploatowany, choć na razie w ograniczonym zakresie. Od drugiego półrocza br. stopniowo przejmie on funkcje dotychczas odrębnych systemów m.in. ewidencji wypadków czy statystyki przestępczości. Będzie też współdziałać z systemami: daktyloskopii, analizy kryminalnej czy wspomagania dowodzenia. Policjanci będą także mogli bez problemów wymieniać dane ze światowymi systemami - Interpolem i Europolem.

Dzięki centralnej bazie danych, zbudowanej przy wykorzystaniu technologii Oracle (najczęściej w świecie wykorzystywanej do tego rodzaju przedsięwzięć) oraz dzięki przeglądarce WWW znacznie usprawnione zostanie korzystanie z zasobów informacyjnych policji. Na przykład informacja o poszukiwanej osobie będzie dostępna od razu przez terminale komputerowe na terenie całego kraju. W centralnej bazie gromadzone są dane tekstowe oraz powiązane z nimi informacje graficzne m.in. fotografie i portrety pamięciowe poszukiwanych, informacje o sprawcach przestępstw, kierowcach, którzy otrzymali punkty karne lub mają zakaz prowadzenia pojazdów, utraconej broni czy przedmiotach związanych z przestępstwem.