Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
SYGNAŁY - MINERAŁY NA GANIMEDESIE
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

Na księżycu Jowisza może istnieć podpowierzchniowy ocean.

Naukowcy z University of Hawaii na podstawie pomiarów wykonanych przez sondę Galileo stwierdzili, że na powierzchni Ganimedesa - jednego z księżyców Jowisza - znajdują się minerały siarczanowe, podobne do stwierdzonych rok temu na innym księżycu Jowisza - Europie. Może to świadczyć o występowaniu tam ciekłej wody.

W przypadku Europy znalezienie minerałów było stosunkowo proste, ponieważ aparatura sondy wykryła obszary o różnym składzie chemicznym. Porównując ze sobą te rejony, naukowcy mogli oddzielić sygnały pochodzące od poszczególnych substancji. Na Ganimedesie sytuacja okazała się trudniejsza ze względu na brak takiego zróżnicowania. Badacze opracowali jednak metodę, która potwierdziła, że powierzchnia Ganimedesa, zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, zawiera pewne ilości uwodnionych minerałów siarczanowych - przede wszystkim siarczanu magnezu i siarczanu sodu. Zidentyfikowanie tych związków jest doniosłym odkryciem, ponieważ potwierdza, że pod powierzchnią tego księżyca może istnieć ocean płynnej wody. Ziemskie oceany również zawierają duże ilości siarczanów magnezu i sodu. Związki te mogły się utworzyć wyłącznie drogą rozpuszczania w ciekłej wodzie i późniejszej krystalizacji.

Science nr 5521/2001