Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
SYGNAŁY - ATMOSFERA SIĘ BRUDZI
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

Stwierdzono spadek stężenia naturalnej substancji oczyszczającej atmosferę.

Zakończono 23-letnie, międzynarodowe badania nad zmianami stężenia w atmosferze rodnika hydroksylowego (OH -). Związek ten, o cząsteczce zbudowanej z jednego atomu tlenu i jednego wodoru, jest głównym czynnikiem oczyszczającym powietrze z tlenków siarki, azotu i tlenku węgla. Naukowcy stwierdzili, że w ostatnich latach ilość tego rodnika znacznie się zmniejszyła. Zjawisko to widoczne jest przede wszystkim na półkuli północnej, gdzie zlokalizowano większość światowego przemysłu. To wyraźny znak, że obniżenie się zdolności atmosfery do samooczyszczania jest skutkiem działalności człowieka, a nie procesów naturalnych. Nie wiadomo jednak, jaka dokładnie jest przyczyna tych zmian. W latach osiemdziesiątych ilość rodnika hydroksylowego rosła - zaczęła spadać dopiero od 1988 roku. Naukowcy uznali więc, że zawiniła duża emisja zanieczyszczeń w latach dziewięćdziesiątych, w połączeniu z ociepleniem klimatu. Przypuszczają, że zanieczyszczenia te utworzyły więcej aerozoli w wyższych partiach atmosfery, ograniczając ilość światła docierającego do ziemi. Rodnik hydroksylowy powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych, więc zmniejszona ilość promieniowania słonecznego mogła ograniczyć jego produkcję.

Science nr 5518/2001