Twoja wyszukiwarka

JACEK NAROŻNIAK
SYGNAŁY - POSTĘP W WALCE Z ALZHEIMEREM
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

Czy nowo odkryty enzym pomoże pokonać chorobę?

Choroba Alzheimera powoli, lecz nieubłaganie prowadzi do degeneracji komórek nerwowych znajdujących się w mózgu. Osobowość i zachowanie pacjenta zmieniają się, a komunikacja z otoczeniem staje się coraz trudniejsza. Z czasem chory zdany jest wyłącznie na opiekę innych osób. Procesowi temu towarzyszy powstawanie w mózgu złogów pewnego białka tzw. płytek amyloidowych. Białko to jest naturalnym produktem procesów metabolicznych zachodzących w mózgu. Co ciekawe - nie do końca wiadomo, czy obecność złogów jest skutkiem czy przyczyną choroby.

Ostatnie odkrycie japońskich i amerykańskich naukowców zajmujących się molekularnymi przyczynami choroby Alzheimera może stać się kluczem do zrozumienia genezy i przebiegu tego schorzenia. Prowadząc doświadczenia na myszach, odkryli oni, że za rozkładanie i usuwanie białka (mogącego tworzyć płytki amyloidowe) odpowiada enzym zwany neprylizyną. Naukowcy wierzą, iż spadek aktywności tego enzymu może być kluczem do rozwoju choroby Alzheimera, a podtrzymanie jego funkcji na optymalnym poziomie stanie się środkiem zapobiegającym jej rozwojowi. Pełni optymizmu twierdzą, że właściwy poziom aktywności enzymu będzie można osiągnąć, stosując odpowiednie leki lub nawet... dietę.

Być może pewnego dnia zostanie też opracowany test umożliwiający kontrolę funkcjonowania enzymu, co pozwoliłoby na określanie indywidualnego ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera. Uważa się, że poziom neprylizyny w naturalny sposób spada wraz z wiekiem - oczywiście w różnym tempie u różnych ludzi. Może właśnie dlatego niektórzy leciwi przedstawiciele naszego gatunku mają kłopoty z pamięcią oraz inne objawy demencji, podczas gdy inni zachowają sprawność umysłu do końca życia.

Jeśli tak jest rzeczywiście, to odkrycie japońskich i amerykańskich naukowców ma również doniosłe znaczenie dla zrozumienia procesów starzenia się mózgu.

Science nr 5521/2001