Twoja wyszukiwarka

EWA KOŁODZIEJAK-NIECKUŁA
SYGNAŁY - KU PRZESTRODZE!
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

Czy polskie motyle podzielą los belgijskich?

Motyle są bardziej wrażliwe niż inne organizmy - najwcześniej ostrzegają o groźnych zmianach w środowisku. Motyle dzielą los ginących gatunków roślin i zwierząt na całym świecie, ale najbardziej precyzyjne dane o tym zjawisku pochodzą z małych terenów, które najłatwiej badać. Alarmujące wieści dochodzą np. z Belgii. Tamtejsi naukowcy ostrzegają, że jeśli zmiany środowiska w północnej części ich kraju będą przebiegały w dotychczasowym tempie, to za 65 lat motyle wyginą tam całkowicie. Rejon ten jest jednym z najgęściej zaludnionych w Europie. Sieć dróg i tereny zabudowane bardzo ograniczyły powierzchnię rezerwatów przyrody, które obecnie należą do najmniejszych na naszym kontynencie.

Większość siedlisk jest poważnie zagrożona przez intensywne rolnictwo. Zasilanie gleb nawozami wprowadza do środowiska bardzo duże dawki azotu, powodującego nadmierny wzrost traw na łąkach, na których żyją motyle. Zwiększone zacienienie powierzchni ziemi ochładza ją i staje się przyczyną śmierci gąsienic przystosowanych do cieplejszych warunków. Ponadto wypas bydła powoduje ginięcie roślin, którymi żywią się motyle.

Nature nr 6841/2001