Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

W sierpniowym „Puzelandzie” zadania są nieco osobliwe. Pozwalam sobie na trochę ekstrawagancji z racji renowacji, sublimacji i wakacji oraz skłonności do wsadzania kija w mrowisko. Z -cjami wiąże się przede wszystkim nowy rodzaj obrazka logicznego  mały, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych obrazków, które wielu Czytelnikom trochę się już przejadły  wcale nieprosty. Natomiast kijem w mrowisku jest zadanie „Dla wytrwałych”  łamigłówka językowa, a więc jakby z innego świata. Ciekaw jestem reakcji Czytelników, przyzwyczajonych do wędrówek ścieżkami logiczno-matematycznymi. A poza tym są dwa nowe rodzaje zadań „Działki w ciapki” (bardzo łatwe?) i „Kwadraty” (bardzo trudne?)  to pierwsze także w Internecie. Znaczne zróżnicowanie stopnia trudności to także osobliwość tego zestawu i być może wiele osób dojdzie do wniosku, że zadaniem dla wytrwałych powinno być nie to, które nim jest.

Rozwiązania można nadsyłać do końca sierpnia br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą elektroniczną (MarekPenszko@proszynski.pl). U dołu koperty lub jako temat e-mailu prosimy napisać: PUZELAND 8/2001 oraz podać liczbę rozwiązanych zadań, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie „Dla wytrwałych”. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy encyklopedie multimedialne. Natomiast za rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych” rozlosowana zostanie nagroda w wysokości 100 zł.

Otello

W pustych polach diagramu należy rozmieścić krążki białe, czarne i niebieskie w taki sposób, aby:

  • wszystkie krążki tego samego koloru stanowiły zwartą grupę (pola z tymi krążkami powinny tworzyć jeden wielobok);
  • żadnego czteropolowego kwadratu (2 x 2) nie zajmowały krążki jednego koloru.

W rozwiązaniu wystarczy podać ogólną liczbę niebieskich krążków.

Obrazek logiczny

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Kluczem do rozwiązania są cyfry przy brzegach. Każda cyfra z lewej strony i u góry określa, z ilu kratek składa się najdłuższy ciągły rząd zaczernionych pól w danym rzędzie lub kolumnie, natomiast cyfry z prawej strony i u dołu oznaczają długość najdłuższego niezaczernionego ciągu kratek.

W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

Dla wytrwałych

Ukrywanie wyrazów w tekście jest jedną ze znanych od dawna igraszek słowno-literowych. Dzieci, które lubią bawić się słowami, bez trudu odpowiadają na pytania: „Jakie raki w polu rosną” (buRAKI) lub „Jakie słowo piszemy zawsze z błędem” (wielBŁĄD), zaś dorośli układają czasem teksty w rodzaju listu otwartego Janusza Minkiewicza, zamieszczonego w latach trzydziestych na łamach Szpilek, zaczynającego się od słów: „Źle pan pułkownik postępu1erwując się niepotrzebnie. Naró2śni ma dosyć. Pod3mując moje zasady...”. Szaradziści natomiast rozwiązują czasem krzyżówki, w których np. 4-literowym słowem odgadywanym na podstawie objaśnienia: „pierwiastek lub planeta” może być nie tylko URAN, ale także STEK, KLUB lub PLAN.

Zadanie „Dla wytrwałych” polega na ułożeniu zwykłego krzyżówkowego objaśnienia dowolnego wyrazu, ale równocześnie tak zbudowanego, aby odgadywany wyraz był ukryty w tym objaśnieniu   taki sposób, jak w podanych wyżej przykładach. Określenie „krzyżówkowe” oznacza, że nie chodzi o ścisłą definicję, ale o coś w rodzaju zagadki.

Z nadesłanych propozycji redakcyjne jury wybierze najlepszą, a jej autor otrzyma 100-złotowe „honorarium”. Wyżej cenione będą dziełka trudniejsze do ułożenia, czyli dłuższe słowa ukryte w niedługich tekstach, ale nie mniej istotne będą inne, także subiektywne kryteria  poprawność gramatyczna, sensowność, naturalność, a nawet zabawność.

Na dobry początek i dla zachęty dwa przykłady:

Bardzo rzadkie w PolsCE DRzewo iglaste
gAZ OTaczający nas.

Kwadraty

W diagram należy wrysować 14 kwadratów   rogami w środkach pól i bokami równoległymi do brzegów diagramu. Na obwodzie każdego kwadratu, a ściślej   jednym z jego rogów  powinna znaleźć się tylko jedna cyfra  równa liczbie cyfr, które znajdą się wewnątrz tego kwadratu. Boki kwadratów nigdzie nie mogą się pokrywać, a ich rogi nie mogą się stykać.

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę pól nie objętych, nawet częściowo, kwadratami.

Dominowe rachunki

Z kompletu domina usunięto wszystkie kamienie z „mydłami”, a z pozostałych 21 (dolny rysunek) ułożono cztery działania (rysunek górny). Liczby oczek na połówkach kamieni oznaczają cyfry w 2- i 4-cyfrowych liczbach. Jednego kamienia nie wykorzystano w działaniach. Którego?

Działki w ciapki

W diagramie, podzielonym grubymi liniami na działki, należy zaczernić niektóre kratki  tak aby spełnione były następujące warunki:

  • czarne pola nie mogą stykać się bokami, zaś stykając się rogami nie mogą „odcinać” jednego lub grupy jasnych pól, czyli nie mogą dzielić diagramu na części;
  • w żadnym rzędzie ani kolumnie nie może pozostać ciąg jasnych kratek, które będą należeć do więcej niż dwóch działek;
  • cyfra umieszczona w działce jest dodatkową informacją  oznacza liczbę kwadracików, które należy w tej działce zaczernić.

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę wszystkich zaczernionych pól.

Po uporaniu się z tym zadaniem zapraszamy do zabawy konkursowej w Internecie; na stronie puzeland znajdą Państwo łamigłówkę takiego samego rodzaju, ale nieco łatwiejszą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 4/2001

Obrazek logiczny

Buzia dziewczynki.

9 po 9

Brak niebieskich pól spowodował, że większość osób podawała pełne rozwiązanie, przedstawione na rysunku.

Krzyżówka liczbowa

Rozmieszczenie cyfr w prawej dolnej części diagramu mogło być różne, a w związku z tym różna mogła być także liczba piątek  5, 6, 7 lub 8.

Cząsteczka

8 podwójnych wiązań. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Za poprawne rozwiązanie przynajmniej trzech zadań nagrody  multimedialne „Encyklopedie nauki”  wylosowali: Tomasz Brożyna z Dobczyc, Małgorzata Florek z Rudnika oraz Longina Olszak-Solecka z Warszawy.

Rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych”

Zadanie polegało na „zaprojektowaniu” najkrótszej wstęgi, złożonej z trójkątów równobocznych, którą można pokryć wszystkie ścianki dwudziestościanu foremnego. Większość rozwiązujących ustaliła, że taka wstęga powinna składać się z 23 trójkątów. Poniżej podane są dwa rozwiązania  ukośnymi kreskami oznaczono granice między kolejnymi trójkątami, wzdłuż których wstęgę należy zgiąć do tyłu przy okładaniu ikosaedru.

1 - 7/8 - 11/12 - 19/20 - 23
1 - 8/9 - 12/13 - 20/21 - 23

Wśród projektantów najkrótszych wstęg rozlosowana została 100-złotowa nagroda. Otrzymuje ją Michał Szarwas z Kruszyna.

W czerwcowym „Puzelandzie” zabrakło nazwiska osoby nagrodzonej za rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych” z numeru lutowego. Nagrodę (100 zł) wylosował Adam Gęborys z Białej Podlaskiej.

Rozwiązanie zadania „Obserwatorzy”, goszczącego na naszej stronie internetowej w maju

Wśród wszystkich, którzy nadesłali poprawne rozwiązania, rozlosowane zostały nagrody  encyklopedie multimedialne. Otrzymują je: Krzysztof Kowalski z Koziegłów k. Poznania, Barbara Kozłowska z Kielc i Sławek Prątnik z Jedlicz.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.