Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - CHROBOTWÓRCZE OPAKOWANIA LEKÓW
Wiedza i Życie nr 8/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2001

Farmaceutyki przechodzą długotrwałe testy. A co z ich opakowaniami?

Przed wprowadzeniem nowego leku na rynek dokładnie bada się jego efekt terapeutyczny i skutki uboczne. Czy jednak ktokolwiek bada skutki uboczne... opakowań na leki? Tymczasem niedawna publikacja w Journal of Allergy and Clinical Immunology dowodzi, że trzeba by rozważyć taką możliwość. Naukowcy z Johns Hopkins University udowodnili w niej, że leki przechowywane w fiolkach zamkniętych lateksowym korkiem mogą wywoływać uczulenia. Przebadano grupę ochotników, którym robiono zastrzyki z preparatu pochodzącego z takiego pojemnika.

U osób uczulonych na lateks stwierdzono reakcję alergiczną, nawet jeśli korek nie był uszkodzony. Kolejnych kilku uczestników eksperymentu wykazało objawy uczulenia po zastrzyku pochodzącym z fiolki, w której przed testem korek przedziurawiono 40 razy. To normalna praktyka w przypadku pojemników zawierających wiele dawek leku. Autorzy eksperymentu wystosowali pismo do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), sugerując specjalne oznakowanie opakowań zawierających lateks. Szacuje się bowiem, że na ten ma- teriał uczulonych jest od 1–6% ludzi na świecie i 8–16% osób stykających się z lateksem na co dzień (np. pracownicy służby zdrowia). Alergia na lateks może się przejawiać nieszkodliwymi wysypkami i świądem, problemami z oddychaniem, ale może także doprowadzić do tzw. reakcji anafilaktycznej – wstrząsu grożącego śmiercią chorego.

Journal of Allergy and Clinical Immunology t. 107, nr 6/2001