Twoja wyszukiwarka

IRENA SZYMCZAK
ILE TO JEST DUŻO?
Wiedza i Życie nr 9/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/2001

Milion? Trylion? Kwadrylion, kwintylion, sykstylion? Jak wielkie są to liczby?

Jeśli będziemy liczyć w tempie jedna liczba na sekundę, do tysiąca zliczymy w 17 minut, doliczenie do miliona zajmie nam 12 dni, zaś do miliarda 32 lata. Na tym kończą się ludzkie możliwości: liczenie do biliona zajęłoby 32 tysiące lat, czyli dłużej, niż na Ziemi istnieje cywilizacja, do biliarda - 32 miliony lat, dłużej niż liczy sobie historia naszego gatunku. Policzenie do tryliona zajmie 32 miliardy lat, dłużej niż istnieje Wszechświat.

Czy tak wielkie liczby do czegoś się przydają? Matematycy mogą sobie pomyśleć i napisać dowolnie wielką liczbę, ale my chcielibyśmy wiedzieć, jak wielkie liczby pojawiają się w "prawdziwym" życiu. Na Ziemi, oprócz Ciebie czytelniku, żyje już 6 miliardów ludzi. Stada szarańczy liczą sobie do 40 miliardów owadów. Wszystkie rośliny na Ziemi ważą bilion ton. Na centymetrze kwadratowym naszych jelit mieszka 10 bilionów bakterii. Na wszystkich plażach Ziemi jest razem 100 tysięcy biliardów ziaren piasku. Masa Ziemi to 6 kwadrylionów kilogramów. Na całym naszym globie żyje 100 tysięcy kwadrylionów stworzeń. Wszystkie żywe organizmy zbudowane są ze 100 tysięcy sekstylionów atomów.

Poprawne używanie słów oznaczających Bardzo Duże Liczby sprawia ludziom kłopot. Tydzień bez pomyłki w wiadomościach telewizyjnych to rzadkość. Zamieszanie dotyczy zwłaszcza milionów, miliardów i bilionów, tym bardziej że (o czym zapomina wielu tłumaczy), to co Amerykanie nazywają trylionem, jest to zaledwie nasz bilion, ich bilion to nasz miliard. Słowa miliard za oceanem w ogóle się nie używa.

Najłatwiej jest, nazywając jakąś Wielką Liczbę, mówić po prostu, ile ma ona zer po jedynce. W ten sposób postępują matematycy, ludzie nadzwyczaj praktyczni. Milion - jedynkę z sześcioma zerami - określają oni mianem 106, miliard - jedynkę z dziewięcioma zerami: 109 , decylion - jedynkę i sześćdziesiąt zer: 1060 itd.