Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 9/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/2001

Dwa najważniejsze tegoroczne wydarzenia łamigłówkowe tuż, tuż: 2 września w Warszawie  finał 6 Mistrzostw Polski; 8–13 października w Brnie  10 Mistrzostwa Świata. Głównym sponsorem udziału drużyny polskiej w mistrzostwach jest tym razem Wydawnictwo „Wiem”   nieprzypadkowo. Właśnie to wydawnictwo reprezentuje Polskę w Światowej Federacji Łamigłówkowej (z siedzibą w Amsterdamie), zaś w jednym z ukazujących się w nim miesięczników szaradziarskich („Noc z krzyżówkami”) znajduje się obszerny dział poświęcony, podobnie jak „Puzeland”, nowoczesnym łamigłówkom logicznym. Warto także zajrzeć na stronę www.rozrywka.com.pl  są tam aktualne informacje ze świata łamigłówek oraz zadanie do rozwiązywania on-line.

Wśród łamigłówek zamieszczonych poniżej jest jedna prapremiera („Obserwatorzy II”), po raz drugi nowy rodzaj „Obrazka logicznego” oraz jedno zadanie... jubileuszowe („Dla wytrwałych”). Rozwiązania można nadsyłać do końca września br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą elektroniczną (MarekPenszko@proszynski.pl). U dołu koperty lub jako temat e-mailu prosimy napisać: PUZELAND 9/2001 oraz podać liczbę rozwiązanych zadań, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie „Dla wytrwałych”. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy multimedialne „Encyklopedie nauki”. Natomiast za rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych” rozlosowana zostanie nagroda w wysokości 100 zł.

Działki

Diagram należy podzielić wzdłuż przerywanych linii na prostokątne działki, tak aby w każdej znalazła się jedna cyfra. Pole prostokąta (liczba kratek) powinno być równe wartości tej cyfry. W rozwiązaniu wystarczy podać, ilu prostokątów nie przecinają przekątne diagramu.

Obrazek logiczny

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Kluczem do rozwiązania są cyfry przy brzegach. Każda cyfra z lewej strony i u góry określa, z ilu kratek składa się najdłuższy ciągły rząd zaczernionych pól w danym rzędzie lub kolumnie, natomiast cyfra z prawej strony i u dołu określa długość najdłuższego niezaczernionego ciągu kratek. W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

Dla wytrwałych

Wiedzy i Życiu stuknęło niedawno 75 lat (w tym 11 z „Puzelandem”). Huczne obchody za nami, pora powrócić do myślenia i kombinowania. Na rysunku przedstawiona jest jubileuszowa liczba ułożona z zapałek. Z geometrycznego punktu widzenia układ ten obejmuje trzy odrębne wielokąty, które mają wspólne boki.

Łamigłówka polega na przełożeniu w kolejnych ruchach jak najmniejszej liczby zapałek, tak aby na końcu wszystkie 36 zapałek wyznaczało albo jeden wielokąt (nie podzielony na mniejsze obszary), albo kilka całkowicie oddzielonych wielokątów, czyli takich, które nie będą obejmować wspólnego obszaru, ani nie będą miały wspólnych boków (choć mogą mieć wspólne rogi). Należy jednak przestrzegać następującego warunku: po wykonaniu ruchu, czyli po położeniu przemieszczonej zapałki, żaden koniec żadnej zapałki nie może pozostać wolny  każdy musi sąsiadować z końcem innej zapałki.

Kolejne ruchy należy zapisywać, korzystając ze współrzędnych. Pozycję każdej zapałki leżącej poziomo wyznacza jej lewy koniec, a zapis zaczyna się cyfrą (np. 5B). W przypadku zapałki leżącej pionowo punktem odniesienia jest jej dolny koniec, a zapis położenia zaczyna się literą (np. D5).

Gwoli jasności przykładowy zapis krótkiego rozwiązania, ale z błędami: po pierwszym ruchu jeden koniec zapałki pozostaje wolny, zaś w rozwiązaniu końcowym (rysunek obok) jeden mały prostokąt znajduje się wewnątrz większego sześciokąta: (1) D3  5D, (2) D1  4D, (3) E4  C5, (4) 6C  5C.

100-złotową nagrodę otrzyma osoba, która upora się z zadaniem w minimalnej liczbie ruchów. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie.

Obserwatorzy I

Diagram jest planem terenu z polami obserwacyjnymi (p.o.), w których umieszczono romby z liczbami. Każda liczba oznacza, ile żółtych pól można w sumie zobaczyć z danego p.o. (łącznie z tym i ewentualnie innymi p.o., które także są żółte)  patrząc w czterech głównych kierunkach, czyli w rzędzie i kolumnie, na których przecięciu znajduje się dane p.o. Zasięg widzenia ograniczają czarne pola, których nie oznaczono na rysunku. Łamigłówka polega na zaczernieniu właściwych pól, pamiętając o tym, aby czarne pola:

  • nie stykały się bokami;
  • stykając się rogami, nie odcinały jednego lub grupy żółtych pól od pozostałych, czyli nie rozcinały diagramu na części.

Aby wszystko było jasne, powyżej zamieszczony jest przykład mniejszego zadania z rozwiązaniem. Na kuponie należy wpisać liczbę zaczernionych pól.

Obserwatorzy II

Podstawowe zasady łamigłówki są takie same jak „Obserwatorów I”. Czarne pola również nie mogą rozdzielać diagramu na części, jednak tym razem mogą stykać się bokami. Ponadto jest jeden specyficzny warunek: nigdzie nie może pojawić się 4-polowa szachownica, czyli kwadrat 2 x 2, w którym dwa pola stykające się tylko rogami będą czarne, a dwa pozostałe żółte. Gwoli jasności powyżej zamieszczone jest mniejsze zadanie z rozwiązaniem.

Po uporaniu się z tym zadaniem (lub raczej przed) zapraszamy do zabawy konkursowej w Internecie; na stronie puzeland znajdą Państwo łamigłówkę takiego samego rodzaju, ale nieco łatwiejszą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 5/2001

Elki

64 (iloczyn powierzchni jasnych wieloboków).

Skarby

68 pól ze skarbami.

Bliźniaczki

18 (suma czterech cyfr w oznaczonych polach).

Obserwatorzy

80 zaczernionych pól.

Swaty

62 załamania linii łączących.

Pełne rozwiązania wszystkich łamigłówek  na rysunkach.

Zadania stanowiły eliminacje do mistrzostw Polski, ale niezależnie od tego jak zwykle wśród tych, którzy uporali się z czterema z nich (oprócz „Elek”) rozlosowaliśmy 100-złotową nagrodę  otrzymuje ją Marcin Stojek z Wiślicy  oraz encyklopedie multimedialne, które wylosowali: Anna Garus z Bielska-Białej, Tarik Hachoud z Łodzi oraz Wojciech Sichniewicz z Mąkoszyc.

Rozwiązanie zadania „Cyfry do strzałek”, goszczącego na naszej stronie internetowej w czerwcu

Wśród wszystkich, którzy nadesłali poprawne rozwiązania, rozlosowane zostały nagrody  dziesięć encyklopedii multimedialnych. Otrzymują je: Robert Bielecki z Masłowa, Radosław Gołusik z Zielonej Góry, Iwona Guzek z Warszawy, Maciej Jaśkiewicz ze Szczytna, Marcin  Mazur z Radomia, Piotr Mazur ze Złotoryi, Mariusz Smolenko z Gniezna, Maciej Tritt z Katowic, Wojciech Woźnicki z Łodzi,  Barbara Woźny z Karkowa.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.