Twoja wyszukiwarka

JACEK RODZEŃ
SYGNAŁY - CZŁOWIEK Z GRAN DOLINY
Wiedza i Życie nr 10/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/2001

Zrekonstruowano wygląd twarzy najstarszego Europejczyka.

Na wystawie w hiszpańskim San Sebastian zaprezentowano ostatnio prawdopodobny wygląd twarzy mieszkańca Europy sprzed około 800 tys. lat. Rekonstrukcji dokonano z wykorzystaniem fragmentów kości czaszki, odnalezionych w stanowisku jaskiniowym Gran Dolina, w północnej Hiszpanii. Prawdopodobnie padł on ofiarą żyjących w ówczesnej Europie kanibali. Jego szczątki uchodzą obecnie za najstarsze fragmenty szkieletu hominida, jakie do tej pory odnaleziono na Starym Kontynencie.

Siedem lat temu hiszpański paleoantropolog Eudald Carbonell natrafił w jaskini Gran Dolina na skamieniałe fragmenty kości ludzkich, z których najbardziej kompletna okazała się górna część twarzoczaszki. Wygląd prehistorycznej twarzy z zaokrąglonym czołem oraz płaskim nosem wskazuje na uderzające podobieństwo do człowieka współczesnego.

"Człowieka z Gran Doliny" zaliczono do nowego gatunku hominidów - Homo antecessor i traktuje się jako etap pośredni prowadzący do "Człowieka z Heidelbergu" (Homo heidelbergensis), którego szczątki liczą około 500 tys. lat. Zapewne wówczas rozeszły się drogi ewolucyjne neandertalczyków i ludzi współczesnych.