Twoja wyszukiwarka

SA
SYGNAŁY - CZAS NA CUSSAC
Wiedza i Życie nr 10/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/2001

Odkryto jaskinię wypełnioną prehistorycznymi rytami.

Znajduje się w niej ponad sto przedstawień zwierząt, m.in. mamutów, nosorożców, turów, jeleni i koni. Największe ryty osiągają nawet cztery metry wysokości. Są także przedstawienia ludzi i symboliczne wyobrażenia kobiecych narządów rodnych. Odkryto również szczątki kostne należące do co najmniej pięciu osób.

Przedstawienia wyryto na ścianie jaskini kamiennymi narzędziami lub wydrapano palcami. Było to możliwe dzięki rozmiękłym warstwom błota i skały, pokrywającym kiedyś ściany groty. Skądinąd wiadomo, że podstawowy paleolityczny barwnik - ruda ochra - był znany twórcom rytów. Jego ślady odkryto bowiem na odnalezionych kościach.

W Cussac brak malowideł - co dziwi, bo w poznanych dotychczas prehistorycznych jaskiniach ryty i płaskorzeźby jedynie towarzyszyły naskalnym malowidłom.

Wiek rytów wstępnie ocenia się na 23-30 tys. lat. Badacze ustalili, że pod względem stylistycznym ryty z jaskini Cussac mają najwięcej wspólnego z wyobrażeniami z innej sławnej francuskiej jaskini, Pech Merle.

Francuskie ministerstwo kultury zamieściło w Internecie informacje o historii odkrycia i stanie badań. Małą galerię zdjęć z jaskini można obejrzeć pod adresem www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/cussac.