Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - DEPRESJA W POLSCE I NA ŚWIECIE
Wiedza i Życie nr 11/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/2001

Na depresję cierpi około 10% ludzi, przede wszystkim w starszym wieku.

Brak jest pewnych danych na temat rozpowszechnienia depresji zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Stwierdzono jednak, że choroba ta od 1,5 do 3 razy częściej występuje wśród kobiet. W Polsce z powodu depresji kobiety są prawie dwukrotnie częściej hospitalizowane niż mężczyźni, dotyczy to głównie osób w wieku 30-59 lat.

Jeszcze nie tak dawno panowało przekonanie, że w krajach rozwijających się, wśród ludów Afryki i Azji, depresja występuje niezwykle rzadko. Zostało ono podważone przez badaczy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych - w niektórych regionach obu tych kontynentów wskaźnik występowania depresji jest zbliżony do europejskiego. Również związki między częstością występowania depresji i rasą oraz religią nie zostały dostatecznie wyjaśnione. Dane wskazują, że tam, gdzie przez wiele miesięcy w roku brak światła słonecznego - depresje sezonowe bardziej dokuczają, np. w Skandynawii. Lampy do fototerapii (leczenia światłem) w sklepach norweskich są równie łatwo dostępne jak pralki czy lodówki.

W Stanach Zjednoczonych na depresję zapada rocznie ponad 17 mln Amerykanów, w Polsce co najmniej kilkaset tysięcy ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia, obecnie choroba ta stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na naszym globie.