Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - NIEMAL JAK GNIEZNO
Wiedza i Życie nr 11/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/2001

Polskie ziemie wciąż kryją wiele niezbadanych miejsc dla poszukiwaczy... historii.

W Kałdusie, miejscowości leżącej w okolicach Torunia, trwają prace prowadzone przez archeologów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika pod kierunkiem prof. Wojciecha Chudziaka. Odkryty wczesnośredniowieczny zespół osadniczy naukowcy określają jako pozostałość historycznego Chełmna. Znawcy oceniają, że był to jeden z najważniejszych ośrodków administracyjno-gospodarczych Polski w czasach Bolesława Chrobrego i Mieszka II.

Dotychczas odsłonięto pozostałości wczesnoromańskiej bazyliki z pierwszej połowy XI wieku - najstarszej poznanej dotychczas świątyni chrześcijańskiej z rejonu Pomorza i Mazowsza. Sakralna budowla wielkością przypomina te z Gniezna i Poznania (długość około 36-37 m i szerokość około 17 m).

Odkryto również dwie komory grobowe kryjące pochówki Normanów z okresu wikińskiego (przełom X i XI wieku), bogato wyposażone w ozdoby, naczynia oraz noże z żelaza i metali kolorowych. W obrębie średniowiecznego cmentarzyska odnaleziono też prawdziwy skarb - mieszek ze srebrnymi monetami i ozdobami z końca pierwszej połowy XI wieku. W sumie ponad 260 przedmiotów dużej wartości (m.in. monety czeskie Brzetysława I, niemieckie Henryka II, węgierskie Piotra Wenecjanina).