Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - UMYSŁ STARY, ALE JARY
Wiedza i Życie nr 11/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/2001

Pamięć wcale nie musi się pogarszać wraz z wiekiem - głoszą psychologowie z University of Arizona. Porównali oni osiągnięcia intelektualne grupy seniorów w wieku ponad 65 lat oraz studentów jednego z college'ów. U wszystkich badano zdolność do zapamiętywania faktów i przedmiotów oraz danych o okolicznościach zdarzeń (lokalizacja w czasie i przestrzeni, towarzyszące im emocje itp.). Ta ostatnia umiejętność wymaga dużo większego zaangażowania umysłu niż proste przechowywanie faktów. Wszystkich uczestników doświadczenia poddano też testom określającym sprawność płatów czołowych mózgu.

Naukowcy oczekiwali związku między pamięcią a wiekiem badanych, tymczasem okazało się, że nie było widocznej różnicy w wynikach między młodszymi i starszymi uczestnikami doświadczenia. Stwierdzono natomiast wyraźną zależność między dobrą pamięcią okoliczności zdarzeń a sprawnym funkcjonowaniem płatów czołowych. Ponieważ wiadomo, że komórki nerwowe w mózgu obumierają wraz z wiekiem, rezultaty eksperymentu sugerują, że mózg radzi sobie z tym problemem, stosując jednocześnie różne sposoby efektywnego zapamiętywania.