Twoja wyszukiwarka

MIROSŁAW RUTKOWSKI
SYGNAŁY - KOPALNIA NA GAZIE
Wiedza i Życie nr 11/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/2001

Polskie kopalnie mają szansę na drugie życie.

Węgiel kamienny w Nowej Rudzie przestano wydobywać po wyeksploatowaniu złóż w 1999 roku. Likwidacja zakładu była procesem niezwykle kosztownym znaczne środki pochłaniają bowiem osłony socjalne dla zwalnianej załogi oraz zabezpieczanie i stała konserwacja pustych wyrobisk. Kopalnie pozostawione same sobie zapadają się, powodując szkody górnicze na powierzchni.

Aby obniżyć te koszty, postanowiono wykorzystać kopalnię do... składowania gazu ziemnego. Będzie on przechowywany pod niskim ciśnieniem 1 Mpa w magazynie o docelowej pojemności 200 mln m3.

Na świecie niewiele jest takich obiektów - węgiel odznacza się sporą zdolnością do pochłaniania gazu, stąd trudności w projektowaniu i eksploatacji zbiornika. W Polsce jak dotąd do magazynowania węglowodorów płynnych i lotnych wykorzystywano nieczynne kopalnie soli kamiennej i wyeksploatowane złoża ropy naftowej - znacznie łatwiejsze do zagospodarowania.

Planowane przedsięwzięcie, obok rozstrzygnięcia wielu problemów związanych z właściowościami węgla, wymaga perfekcyjnych rozwiązań technicznych - łatwo sobie wyobrazić, czym może grozić rozszczelnienie takiego magazynu.

Powodzenie tej trudnej operacji będzie mieć duże znaczenie dla gospodarki kraju - na likwidację czeka wiele kopalni górnośląskich.

Przegląd Geologiczny nr 5/2001