Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - UNIWERSALNY PIENIĄDZ
Wiedza i Życie nr 12/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2001

Od przyszłego roku euro zastąpi 12 walut narodowych.

Stanie się to w państwach Unii Europejskiej, które spełniły określone kryteria zawarte w traktacie z Maastricht z 1992 roku i przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej. Są to: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy.

Podczas pobytu w często odwiedzanych przez Polaków Niemczech będzie można płacić markami do 28 lutego, ale tylko za zgodą sprzedawcy. Nie będzie jednak przyjmowany bilon przekraczający kwotę 20 marek. Bankomaty w Niemczech wypłacać będą nową walutę w niskich nominałach 5, 10, 20 50 euro. Po 31 grudnia 2001 roku żaden z nich nie wypłaci już marek.

Banknoty euro będą identyczne we wszystkich 12 państwach, ale monety będą się różnić charakterystycznym dla danego państwa rewersem. Jeśli do końca roku nie zlikwidujemy kont prowadzonych w walutach wymienionych powyżej państw, banki zrobią to za nas i przeliczą je na euro.